Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Živali - Govedo

Z letom 2015 pričenjamo pri Agro Zavarovalnici z zavarovanjem živali. Pogoj za sklenitev zavarovanja je zavarovanje posevkov in plodov. Zavarovati je možno govedo, ki je zavedeno v Centralnem registru goveda (CRG), in sicer za primer pogina zaradi bolezni ali nezgode, usmrtitve v sili, mrtvorojenosti ali nezmožnosti uporabe klavnega trupa.

Prospekt Živali Govedo

Veterinarsko poročilo