Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Poljedelstvo in pridelava vrtnin

Poljedelci in pridelovalci vrtnin lahko zavarujejo svoje pridelke pred nevarnostjo toče, viharja, poplave, pozebe in suše z zavarovanjem AGRO Bazis. Pridelovalec lahko izbira med tremi različnimi odbitnimi franšizami. Več informacij o produktu AGRO Bazis najdete tu:

Prospekt AGRO Bazis