Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Sadjarstvo

Aktivno upravljanje s tveganji je v pridelavi sadja zaradi velike vrednosti in občutljivosti pridelka ter s tem povezanih velikih tveganj izgube še posebej pomembno. Zavarovati je mogoče pridelek pred nevarnostjo toče in pozebe. Zaščitne protitočne mreže je mogoče dodatno zavarovati še pred nevarnostjo viharja.

Poleg izpada pridelka zaradi toče in pozebe je mogoče zavarovati tudi izgubo kakovosti sadja kot posledico toče v skladu z merili za določanje kakovostnih razredov. Več informacij o zavarovanju sadovnjakov in protitočnih mrež najdete tukaj:

Prospekt Sadje

Prospekt Sadje pod mrežo

Prospekt Oljčniki

Prospekt Kaki