Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Zavarovaljivi so naslednji riziki:

Poljedelstvo in pridelava vrtnin
Toča
Vihar
Ponovna setev po pozebi / poplavi
Suša
Poplava
Živali - Govedo
Pogin zaradi bolezni ali nezgode
Usmrtitev v sili
Mrtvorojenost
Nezmožnost uporabe klavnega trupa

Vinogradništvo
Toča
Pozeba
Gniloba


Sadjarstvo
Toča
Vihar pri protitočnih mrežah
Pozeba
Teža snega

Hmeljarstvo
Toča
ViharVrtnarstvo
Toča
Vihar