Prva ocena škode na sadju po aprilski pozebi

Vremenske razmere v aprilu

Maribor (Agro Zavarovalnica, 17.04.2023): V začetku aprila je celotno državo zajela hladna fronta in zračne mase so se v severnem in severnovzhodnem predelu Slovenije spustile tudi do minus 6 stopinj Celzija. Ohladitev je dodatno podkrepil močan severni veter, na Primorskem pa burja. Spomladanska pozeba je v preteklih letih predvsem sadjarjem povzročila veliko škodo. Ne smemo pozabiti še na dodatne stresne situacije dreves kot je bila npr. suša v letu 2022. Tovrstni stresni dogodki preprečujejo drevesom učinkovito izvajanje vseh procesov priprave na novo vegetacijsko obdobje, to pa se kaže v manjši odpornosti na nizke temperature.

V teh prvih dnevih letošnjega aprila so bile temperature pod lediščem posebej nevarne za koščičasto sadje, ki prednjači v vegetaciji pred ostalimi sadnimi vrstami. Tu lahko v odvisnosti od lege in razvojne faze pričakujemo velike izpade pridelka. Glavnina škode ob pojavu temperatur pod lediščem bo nastala pri pridelovalcih jabolk in hrušk. Škode po pridelovalnih področjih bodo zelo heterogene, saj je količinski in kvalitetni izpad sadja poleg lege nasadov in razvojne faze sadnih dreves pogojen tudi z mikro-klimatskimi vplivi po pridelovalnih področjih.

Med 12 in 16 mio. EUR škode na pridelku jabolk in hrušk

Glede na potek temperatur v začetku aprila in glede na vremenske razmere, ki so sledile (milejše temperature, precej padavin) predivdevamo, da bo škoda po spomladanski pozebi na jabolkih in hruškah v najbolj izpostavljenih regijah znašala med 12 in 16 mio. EUR. Vinogradi bodo, glede na razvojno fazo v tem obdobju, utrpeli dosti manjšo škodo, če sploh. Za dokončno oceno škode je še prezgodaj, saj jo lahko ocenimo šele v poletnem času, ko bodo fiziološki procesi v rastlinah zaključeni in bo stanje poškodb dokončno vidno.

Glavno vodilo pri sklenitvi zavarovanja za spomladansko pozebo pri trajnih kulturah naj ne bo samo višina zavarovalne premije. Pomemben je predvsem obseg zavarovalnega kritja, pričetek kritja glede na razvojne faze posameznih kultur ter učinkovitost in strokovnost škodnega servisa, svetuje Benjamin Schlauer, direktor Agro Zavarovalnice, edine specializirane kmetijske zavarovalnice v Sloveniji.

Slika (Agro Zavarovalnica): Pregled temperatur za Slovenijo v obdobju od 3.4. do 7.4. 2023

 

Kontakt:
Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, 02/330 55 60, [email protected]