Agro Zavarovalnica v Mariboru zaposluje

VODJA PODRUŽNICE V SLOVENIJI (M/Ž)

Kraj

Maribor

Smo najbolj inovativna specializirana kmetijska zavarovalnica. Naše najpomembenjše vodilo je hitra pomoč strankam v primeru škode. Smo zanesljiv partner kmetom v Avstriji, kjer je naš sedež in še v petih tujih evropskih podružnicah (Slovenija, Madžarska, Romunija, Češka in Slovaška). Da bi zagotovili najboljše možno upravljanje z vremenskimi tveganji v kmetijski pridelavi, nenehno širimo svojo ponudbo zavarovalnihh produktov. Poleg toče zavarujemo kmetijske pridelke proti pozebi, viharju, suši, poplavi in številnim drugim rizikom. Zaradi prihajajoče upokojitve direktorja naše slovenske podružnice s sedežem v Mariboru iščemo ambicioznega in dinamičnega naslednika.

 

Opis dela in delovnih nalog:

 • strateško in operativno vodenje podružnice v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami,
 • vodenje manjšega tima sodelavcev,
 • zastopanje podjetja v slovenskem javnem prostoru (razvoj in izvajanje trženjskih in komunikacijskih strategij, delo z mediji itd.),
 • sodelovanje in usklajevanje predlogov/smernic z MKGP in ARSKTRP v zvezi z sofinanciranjem zavarovalnih premij v kmetijstvu,
 • načrtovanje in uspešno izvajanje prodajnih strategij,
 • razvoj zavarovalniških produktov za slovenski trg,
 • organizacija in izvajanje dogodkov / prireditev (npr. izobraževanja za prodajne partnerje, poslovni dogodki…),
 • vodenje celotnega postopka sklepanja in upravljanja s pogodbami,
 • upravljanje s škodnimi zahtevki (organizacija cenitev, nadzor in koordinacija nad cenitvami na terenu in kontrola rezultatov cenitev),
 • tehnična podpora in redno strokovno usposabljenje ekipe škodnih cenilcev,
 • redno poročanje upravi ter sodelovanje na mednarodnih četrtletnih sestankih podružnic na Dunaju.

 

Vaše kvalifikacije:

 • univerzitetna izobrazba s področja kmetijske ekonomike in/ali kmetijskih ved z večletnimi delovnimi izkušnjami na primerljivem delovnem mestu oz. na vodstvenem položaju,
 • izkušnje v prodaji / zavarovalništvu / kmetijstvu,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • visoka raven socialnih kompetenc z dobrimi sposobnostmi za timsko delo,
 • slovenščina kot materni jezik ter zelo dobro znanje nemščine in angleščine,
 • analitično in k rešitvam usmerjeno razmišljanje ter samostojen način dela,
 • visoka pripravljenost za delo, predanost in sposobnost dela pod pritiskom,
 • visoka stopnja računalniške pismenosti: zelo dobro poznavanje paketa MS Office in sposobnost učenja dela z drugimi računalniškimi programi,
 • pripravljenost za terensko delo in vozniško dovoljenje razreda B,
 • zanimanje za inovacije v kmetijstvu in motivacija za nenehno izpopolnjevanje v strokovnih temah na področju kmetijstva.

 

Kaj vam ponujamo:

 • raznoliko, dinamično in zahtevno delo,
 • široko paleto možnosti za dodatno izobraževanje, osebnostno rast in številne dodatne ugodnosti,
 • zelo dobro delovno vzdušje ter motivirano in uigrano ekipo v trajnostno vodenem podjetju,
 • službeni avtomobil s parkirnim prostorom pri pisarni v Mariboru,
 • mesečno plačo, ki ustreza delovnemu mestu, vključno z dodatkom za delovno uspešnost.

 

Veselimo se vaše prijave v slovenskem in nemškem jeziku, ki naj vsebuje:

 • motivacijsko pismo,
 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, kjer je bila izobrazba pridobljena,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah iz katerega je razvidna delovna doba in dokazilo o izkušnjah na primerljivih delovnih mestih,
 • dokazilo o znanju nemškega jezika,
 • potrdilo o nekaznovanosti (izpis iz slovenske kazenske evidence),
 • dokazilo, da nad vami ni bil začet postopek osebnega stečaja.

Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki je naveden v življenjepisu. V besedilu zapisani izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO IZPOLNITE TUKAJ ALI JO POŠLJITE NA SPODNJI NASLOV

Pošlji prijavo po e-pošti na

Bettina Pobaschnig, MSc