Vinogradništvo

Slovenija je država z dolgoletno vinsko tradicijo. Zaradi razgibanega geografskega reliefa in križanja različnih klimatskih vplivov (alpski, mediteranski, celinski) imamo naravne danosti za pridelavo številnih različnih sort vin. Pridelava pa je močno odvisna od vremena, ki je zaradi klimatskih sprememb vse bolj nepredvidljivo. Z izbiro ustreznega zavarovanja se vinogradniki lahko zaščitijo pred prevelikimi izgubami prihodka zaradi ekstremnih vremenskih pojavov.

Veliko nevarnost za grozdje predstavlja že spomladanska pozeba, ki lahko dodobra oklesti pridelek. Od razvojne faze mehčanja jagod-pričetka zorenja se poveča še občutljivost grozdja za riziko toče in gnilobe kot posledico toče.

Zakaj zavarovati?

 • Zavarovanje omogoča kritje za riziko toče, pozebe in gnilobe kot posledico toče,
 • subvencija za vinogradnike znaša 55% zavarovalne premije,
 • kvaliteten škodni servis korektno in strokovno oceni višino nastale škode,
 • hitro izplačilo škode na TRR zavarovanca omogoči nadaljevanje dela in nadomesti prevelik izpad dohodka.

Hitri pregled Vsi produkti Vinogradništvo

Grozdje Bazis
Grozdje Univerzal
toča
included
included
dodatek na ocenjeno škodo zaradi večje občutljivosti pridelka po toči
included
included
gniloba pridelka po toči (Varianta Plus)
optional
optional
toča na trsnih cepljenkah
included
toča na rodnem lesu
included
toča na ključih, podlagah, zarodišču
included
pozeba pridelka
included

Ostali produkti

 • Grozdje Bazis

  Grozdje Bazis nudi osnovno kritje za riziko toče in dodatek zaradi večje občutljivosti pridelka po toči v višini do +10% na že ...
  Več
 • Grozdje Univerzal

  S tem zavarovalnim produktom si vinogradnik vzpostavi celovito zavarovalno kritje. Gre za nadgradnjo produkta Grozdje Bazis. Poleg osnovnega kritja za riziko toče ...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro Zavarovalnica