Poljedelstvo in vrtnine

Poljedelske kulture in vrtnine so zelo izpostavljene vplivu vremenskega dogajanja. Pri pridelavi pod milim nebom potrebujejo kmetije za nadaljevanje svojega dela po naravnih nesrečah dodatno zagotovilo varnosti. Posebno pozornost zahteva tudi področje pridelave kultur v zaščitenih prostorih, saj so tu investicije zelo velike, kar dodatno poveča tveganost pridelave in pomembnost pravilnega zavarovalnega kritja.

Zakaj zavarovati?

Podnebne spremembe in z njimi povezani ekstremni vremenski dogodki so vse pogostejši, zato so kmetijam pri pridelavi slovenske hrane na voljo naslednje vrste pomoči:

 • sofinanciranje zavarovalnih premij v kmetijstvu v višini 55%,
 • kvaliteten škodni servis,  ki v primeru škode korektno in strokovno oceni višino nastale škode,
 • hitro izplačilo škode na TRR zavarovanca omogoči nadaljevanje dela na kmetiji in nadomesti prevelik izpad dohodka.

Hitri pregled Vsi produkti Poljedelstvo in vrtnine

Agro Bazis
Rastlinjaki
toča
included
included
suša
optional
vihar
optional
optional
pozeba
optional
poplava / zablatenje
optional
škoda po živalskih škodljivcih
optional
poplava - izguba pridelka
optional
kalitev zrn v klasu
optional
fuzarioza na koruzi po toči
optional
teža snega
optional

Ostali produkti

 • Agro Bazis

  Z izbiro produkta AGRO Bazis si za vaše poljedelske kulture, vrtnine na prostem in travinje zagotovite najbolj celovito kritje pred vremenskimi vplivi. ...
  Več
 • Rastlinjaki

  Zavarovanje je namenjeno pridelovalcem zelenjave, rezanega in ostalega cvetja ter okrasnih rastlin v rastlinjakih. Za vsak objekt (kritino, opremo in kulture v ...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro Zavarovalnica