Sadjarstvo

Naravne danosti v Sloveniji omogočajo pridelavo številnih sadnih vrst. Vloga sadjarstva pri nas je zelo pomembna, ne le zaradi ohranjanja kmetijske krajine in tradicije, temveč tudi zaradi zagotavljanja lokalnih proizvodov ter ustvarjanja novih delovnih mest. Gre za kmetijsko panogo, ki zahteva velika investicijska vlaganja in intenzivno prilagajanje na podnebne spremembe.

Na vse pogostejše vremenske rizike se morajo sadjarji prilagajati s pravim sortimentom, postavitvijo protitočnih mrež, namakalnih sistemov in ostalo agrotehnično opremo. Predvsem pa pridelava sadja za uspešno obvladovanje rizikov potrebuje pravo zavarovanje.

Zakaj zavarovati?

 • Poleg pridelka se zavarujejo in sofinancirajo tudi drevesa, drevesnice in protitočne mreže,
 • sofinanciranje zavarovalnih premij v sadjarstvu višini 55%,
 • kvaliteten škodni servis,  ki korektno in strokovno oceni višino nastale škode,
 • hitro izplačilo škode na TRR zavarovanca omogoči nadaljevanje dela in nadomesti prevelik izpad dohodka.

Hitri pregled Vsi produkti Sadjarstvo

Sadje
Sadje pod mrežo PLUS
toča
included
included
toča na drevesnicah
included
toča na mladih nerodnih nasadih jablan, hrušk in breskev
included
zavarovanje rodnega lesa
included
vihar na pridelku
included
vihar na protitočnih mrežah
included
vihar na konstrukciji
included
vihar na sadnem drevju
included
teža snega na sadju
included
teža snega na mreži
included
teža snega na konstrukciji
included
teža snega na sadnem drevju
included
pozeba pri jabolkih, hruškah, jagodah in lešnikih
optional
optional
varianta 1. kakovostni razred jabolka
optional
optional

Ostali produkti

 • Sadje

  Produkt Sadje je namenjen zavarovanju pridelave sadja na prostem, brez zaščite protitočnih mrež. Pri izbranih sadnih vrstah se lahko zavarovanec ob doplačilu ...
  Več
 • Sadje pod mrežo PLUS

  Zavarovalni produkt nudi kritje za pridelek sadja za riziko toče, viharnega vetra in spomladanske pozebe. Kritje vključuje tudi škodo na protitočnih mrežah, ...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro Zavarovalnica