Živinoreja

Živinorejci so celo leto pred številnimi izzivi, saj so njihove živali izpostavljene različnim tveganjem, tako na paši kot v hlevu. Bolezni, nezgode in zapleti ob porodu so najpogostejše oblike rizikov,  s katerimi se srečujejo. Prav tako lahko vremenske razmere neugodno vplivajo na pridelavo krme. S pravim zavarovanjem so ti riziki bolje obvladljivi.

Zakaj zavarovati?

 • Zavarovanje je individualno prilagojeno, pomoč pa hitra in nebirokratska,
 • subvencioniranje zavarovalnih premij za živinorejce znaša 55%,
 • vaša kmetija je celo leto zaščitena pred pogostimi škodnimi primeri v reji živali,
 • hitro izplačilo škode na TRR zavarovanca omogoči nadaljevanje dela na kmetiji in nadomesti prevelik izpad dohodka.

Hitri pregled Vsi produkti Živinoreja

Kužne bolezni v prašičereji
Živali - Govedo
mrtvorojenost
included
bolezen, nezgoda, usmrtitev v sili
included
neuporabnost klavnega trupa
included
višja odškodnina za plemenske bike
optional

Ostali produkti

 • Kužne bolezni v prašičereji

  Namen zavarovanja je nadomestilo škode, ki lahko nastane zaradi pojava kužnih bolezni v prašičereji, zaradi česar je potrebna zapora ene ali več ...
  Več
 • Živali – Govedo

  Enostaven zavarovalni produkt, ki vam glede na starost živali celo leto nudi celovito zavarovalno kritje, ko so živali v hlevu, na paši ...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro Zavarovalnica