Poljedelstvo in vrtnine

Agro Bazis

Z izbiro produkta AGRO Bazis si za vaše poljedelske kulture, vrtnine na prostem in travinje zagotovite najbolj celovito kritje pred vremenskimi vplivi. Zavarovalni produkt nudi možnost kritja pred točo, viharnim vetrom, pozebo, poplavo, kalitvijo v klasu, fuzariozo pri koruzi, živalskimi škodljivci ter sušo. V primeru zavarovanja travinja so pred točo in viharjem zavarovane tudi folije silažnih bal in silažne folije v koritastih silosih. Subvencija za zavarovanje poljedelskih kultur znaša 55%, razen za riziko suše, ki ni subvencioniran.

Riziki, ki jih obsega zavarovanje z Agro Bazis:

 • osnovni riziko toče pri vseh kulturah,
 • viharni veter: ista zavarovalna vsota kot pri  riziku toče,
 • poplava – izguba pridelka: ista zavarovalna vsota kot pri  riziku toče,
 • kalitev zrn v klasu zaradi preobilice padavin (žitarice),
 • ponovna setev po pozebi, poplavi in živalskih škodljivcih: nadomestilo stroškov v pavšalnem znesku/ha,
 • ponovna saditev sadik zelenjadnic po pozebi, poplavi/zablatenju in živalskih škodljivcih,
 • pojav fuzarioze na koruzi po toči,
 • suša pri koruzi, silažni koruzi, ozimnem ječmenu in pšenici.

Hitri pregled Vsi produkti Poljedelstvo in vrtnine

Agro Bazis
Rastlinjaki
toča
included
included
suša
optional
vihar
optional
optional
pozeba
optional
poplava / zablatenje
optional
škoda po živalskih škodljivcih
optional
poplava - izguba pridelka
optional
kalitev zrn v klasu
optional
fuzarioza na koruzi po toči
optional
teža snega
optional

Ostali produkti

 • Rastlinjaki

  Zavarovanje je namenjeno pridelovalcem zelenjave, rezanega in ostalega cvetja ter okrasnih rastlin v rastlinjakih. Za vsak objekt (kritino, opremo in...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro zavarovalnica