Poljedelstvo in vrtnine

Rastlinjaki

Zavarovanje je namenjeno pridelovalcem zelenjave, rezanega in ostalega cvetja ter okrasnih rastlin v rastlinjakih. Za vsak objekt (kritino, opremo in kulture v njem) so na razpolago individulane kombinacije zavarovalnega kritja za osnovni riziko toče, kakor tudi kombinacije s konstrukcijo za dodatni riziko viharnega vetra.

Zavarovalne rešitve za steklenjake in plastenjake:

 • individualno prilagojeno zavarovanje posameznega objekta,
 • poljubne kombinacije zavarovanja kultur, kritin, opreme in različnih vrst konstrukcij,
 • subvencionirana premija za konstrukcijo, kritino in kulture v rastlinjaku (do maksimalne ZV/m2) v višini 55%,
 • kritje za riziko toče in viharnega vetra,
 • prilagodljive izbirne zavarovalne vsote,
 • v primeru nastanka škode se prizna tudi strošek odvoza odpadnih materialov in strošek čiščenja,
 • nadomestilo stroška naročenega sadilnega materiala (sadik) v primeru nezmožnosti zasaditve.

Hitri pregled Vsi produkti Poljedelstvo in vrtnine

Agro Bazis
Rastlinjaki
toča
included
included
suša
optional
vihar
optional
optional
pozeba
optional
poplava / zablatenje
optional
škoda po živalskih škodljivcih
optional
poplava - izguba pridelka
optional

Ostali produkti

 • Agro Bazis

  Z izbiro produkta AGRO Bazis si za vaše poljedelske kulture, vrtnine na prostem in travinje zagotovite najbolj celovito kritje pred vremenskimi vplivi. Zavarovalni produkt nudi možnost kritja pred točo, viharnim vetrom, pozebo, poplavo, živalskimi škodljivci ter sušo. V primeru zavarovanja travinja so pred točo in viharjem zavarovane tudi folije silažnih bal in silažne folije v koritastih silosih.

  Več
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro zavarovalnica