Poljedelstvo in vrtnine

Rastlinjaki

Zavarovanje je namenjeno pridelovalcem zelenjave, rezanega in ostalega cvetja ter okrasnih rastlin v rastlinjakih. Za vsak objekt (kritino, opremo in kulture v njem) so na razpolago individulane kombinacije zavarovalnega kritja za osnovni riziko toče, kakor tudi kombinacije s konstrukcijo za dodatni riziko viharnega vetra in teže snega. Tudi zavarovalne vsote za posamezne dele steklenjaka oz plastenjaka so izbirne, pri čemer se lahko zavarujejo vse vrste kritin iz stekla, PVC kritine in folije (od debeline 0,18 mm dalje in s 4-letno UV garancijo), vse kulture, vse vrste zaves in konstrukcij ter oprema, ki je potrebna za proizvodnjo v zaščitenem prostoru.

Zavarovalne rešitve za steklenjake in plastenjake:

 • individualno prilagojeno zavarovanje posameznega objekta,
 • poljubne kombinacije zavarovanja kultur, kritin, opreme in različnih vrst konstrukcij,
 • subvencionirana premija za konstrukcijo, kritino in kulture v rastlinjaku (do maksimalne ZV/m2) v višini 55%,
 • kritje za riziko toče in viharnega vetra,
 • kritje za riziko teže snega v ogrevanih rastlinjakih,
 • prilagodljive izbirne zavarovalne vsote,
 • v primeru nastanka škode se prizna tudi strošek odvoza odpadnih materialov in strošek čiščenja,
 • nadomestilo stroška naročenega sadilnega materiala (sadik) v primeru nezmožnosti zasaditve.

Hitri pregled Vsi produkti Poljedelstvo in vrtnine

Agro Bazis
Rastlinjaki
toča
included
included
suša
optional
vihar
optional
optional
pozeba
optional
poplava / zablatenje
optional
škoda po živalskih škodljivcih
optional
poplava - izguba pridelka
optional
kalitev zrn v klasu
optional
fuzarioza na koruzi po toči
optional
teža snega
optional

Ostali produkti

 • Agro Bazis

  Z izbiro produkta AGRO Bazis si za vaše poljedelske kulture, vrtnine na prostem in travinje zagotovite najbolj celovito kritje pred...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro Zavarovalnica