Sadjarstvo

Sadje pod mrežo PLUS

Zavarovalni produkt nudi kritje za pridelek sadja za riziko toče, viharnega vetra in spomladanske pozebe. Kritje vključuje tudi škodo na protitočnih mrežah, konstrukciji in sadnih drevesih za riziko toče, viharnega vetra in teže snega.
Pri jabolkih je poleg izgube količine pridelka možno zavarovati tudi izgubo kakovosti pridelka (Varianta 1. kakovostni razred).

Pregled prednosti zavarovalnega produkta Sadje pod mrežo PLUS:

 • zavarovaljive so vse sadne vrste, sadna drevesa, protitočne zaščitne mreže in njihove konstrukcije,
 • subvencija za zavarovanje plodov, konstrukcije, mreže in dreves za vse rizike v višini 55% zavarovalne premije,
 • kritje za riziko toče na vseh sadnih vrstah,
 • možnost kritja za pozebo pri izbranih sadnih vrstah,
 • kritje za točo, viharni veter in težo snega pri protitočnih mrežah, konstrukciji in sadnem drevju,
 • kritje škode na plodovih, v kolikor jih poškoduje podrta protitočna mreža in konstrukcija zaradi zgoraj naštetih rizikov,
 • kritje izgube kvalitete pri jabolkih (Varianta 1. kakovostni razred),
 • dodatni popust za delujoč sistem oroševanja v sadovnjaku,
 • letno prilagodljive zavarovalne vsote za sadje.

Hitri pregled Vsi produkti Sadjarstvo

Sadje
Sadje pod mrežo PLUS
toča
included
included
toča na drevesnicah
included
toča na mladih nerodnih nasadih jablan, hrušk in breskev
included
zavarovanje rodnega lesa
included
vihar na pridelku
included
vihar na protitočnih mrežah
included
vihar na konstrukciji
included
vihar na sadnem drevju
included
teža snega na sadju
included
teža snega na mreži
included
teža snega na konstrukciji
included
teža snega na sadnem drevju
included
pozeba pri jabolkih, hruškah, jagodah in lešnikih
optional
optional
varianta 1. kakovostni razred jabolka
optional
optional

Ostali produkti

 • Sadje

  Produkt Sadje je namenjen zavarovanju pridelave sadja na prostem, brez zaščite protitočnih mrež. Pri izbranih sadnih vrstah se lahko zavarovanec...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro zavarovalnica