Sadjarstvo

Sadje

Produkt Sadje je namenjen zavarovanju pridelave sadja na prostem, brez zaščite protitočnih mrež. Pri izbranih sadnih vrstah se lahko zavarovanec ob doplačilu odloči tudi za zavarovanje spomladanske pozebe. Zavarujejo se lahko vse sadne vrste, mladi narodni nasadi izbranih sadnih vrst, rodni les in drevesnice. Pri jabolkih se lahko stranke poleg zavarovanja izgube količine, odločijo tudi za zavarovanje izgube kvalitete pridelka (Varianta 1. kakovostni razred).

Pregled prednosti zavarovalnega produkta Sadje:

 • zavarovaljive so vse sadne vrste, mladi nerodni nasadi izbranih vrst, rodni les in drevesnice,
 • subvencija v višini 55% zavarovalne premije,
 • kritje za riziko toče pri vseh sadnih vrstah,
 • možnost kritja za pozebo pri izbranih sadnih vrstah,
 • kritje izgube kvalitete pri jabolkih (Varianta 1. kakovostni razred),
 • dodatni popust za delujoč sistem oroševanja v sadovnjaku,
 • letne zavarovalne vsote za sadje se lahko prilagodijo glede na stanje v sadovnjaku.

Hitri pregled Vsi produkti Sadjarstvo

Sadje
Sadje pod mrežo PLUS
toča
included
included
toča na drevesnicah
included
toča na mladih nerodnih nasadih jablan, hrušk in breskev
included
zavarovanje rodnega lesa
included
vihar na pridelku
included
vihar na protitočnih mrežah
included
vihar na konstrukciji
included
vihar na sadnem drevju
included
teža snega na sadju
included
teža snega na mreži
included
teža snega na konstrukciji
included
teža snega na sadnem drevju
included
pozeba pri jabolkih, hruškah, jagodah in lešnikih
optional
optional
varianta 1. kakovostni razred jabolka
optional
optional

Ostali produkti

 • Sadje pod mrežo PLUS

  Zavarovalni produkt nudi kritje za pridelek sadja za riziko toče, viharnega vetra in spomladanske pozebe. Kritje vključuje tudi škodo na...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro Zavarovalnica