Živinoreja

Živali – govedo

Enostaven zavarovalni produkt, ki vam glede na starost živali celo leto nudi celovito zavarovalno kritje, ko so živali v hlevu, na paši na domači kmetiji ali ko jih premestite na pašo v naravo.

Zavarovanje nudi naslednje ugodnosti:

  • odškodnina je izplačana glede na starost živali – hitro, pregledno in brez zapletov,
  • živali so zavarovane pred poginom zaradi bolezni ali nezgode, v kolikor je potrebna usmrtitev v sili, če je klavni trup neuporaben in v primeru, da gre za mrtvorojeno tele,
  • subvencioniranje zavarovalne premije v višini 55%,
  • možnost povišanja zavarovalne vsote do 50%,
  • za mesne pasme je v prvih dveh mesecih življenja odškodnina višja,
  • plemensko govedo se lahko zavaruje za pavšalno višje zavarovalne vsote.

Hitri pregled Vsi produkti Živinoreja

Živali - govedo
mrtvorojenost
included
bolezen, nezgoda, usmrtitev v sili
included
neuporabnost klavnega trupa
included
višja odškodnina za plemenske bike
optional

Ostali produkti

  • Hidden
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro zavarovalnica