Živinoreja

Živali – Govedo

Enostaven zavarovalni produkt, ki vam glede na starost živali celo leto nudi celovito zavarovalno kritje, ko so živali v hlevu, na paši na domači kmetiji ali na paši v naravi. Pogoj za sklenitev zavarovanja živali je zavarovanje posevkov in plodov oziroma zavarovanje travinja. Zavarovati je možno govedo, ki je zavedeno v Centralnem registru govedi (CRG), in sicer za primer pogina zaradi bolezni ali nezgode, usmrtitve v sili, mrtvorojenosti ali nezmožnosti uporabe klavnega trupa.

Zavarovanje nudi naslednje ugodnosti:

 • odškodnina je izplačana glede na starost živali – hitro, pregledno in brez zapletov,
 • zavarovanje za pogin zaradi bolezni ali nezgode, usmrtitev v sili, neuporabenost klavnega trupa in mrtvorojenost,
 • subvencioniranje zavarovalne premije v višini 55%,
 • možnost povišanja zavarovalne vsote do 50%,
 • za mesne pasme je v prvih dveh mesecih življenja odškodnina višja,
 • plemensko govedo se lahko zavaruje za pavšalno višje zavarovalne vsote.

Hitri pregled Vsi produkti Živinoreja

Kužne bolezni v prašičereji
Živali - Govedo
mrtvorojenost
included
bolezen, nezgoda, usmrtitev v sili
included
neuporabnost klavnega trupa
included
višja odškodnina za plemenske bike
optional

Ostali produkti

 • Kužne bolezni v prašičereji

  Namen zavarovanja je nadomestilo škode, ki lahko nastane zaradi pojava kužnih bolezni v prašičereji, zaradi česar je potrebna zapora ene...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro zavarovalnica