Agro Zavarovalnica

Podjetje

Die Österreichische Hagelversicherung VVaG
Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

Vizija

Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi.

Z ustanovitvijo Agro Zavarovalnice, podružnice v Sloveniji, prenašamo v slovenski podeželski prostor tradicijo in dolgoletne izkušnje avstrijske kmetijske vzajemne zavarovalnice Die Österreichische Hagelversicherung , ki je na področju zavarovanja posevkov, plodov in živali v Avstriji uspešna že od leta 1946, v zadnjih letih pa je svojo dejavnost razširila tudi na Češko, Slovaško, Madžarsko in v Romunijo.

Sprememba klimatskih pogojev in z njo povezani vremenski ekstremi v zadnjih letih kmetovalce postavljajo pred nove izzive, katerih razsežnosti vnaprej ne morejo predvideti, lahko pa s preventivnimi ukrepi omilijo njihove negativne učinke. Med takšne ukrepe sodijo postavitve protitočnih mrež, uporabe namakalnih sistemov, pridelava v zaprtih zaščitenih prostorih itd. Kljub vsemu pa za večino kmetijskih površin in kultur zavarovanje ostaja edini učinkoviti sistem zagotavljanja varnosti in obstoja kmetij. Čeprav pogostost vremenskih nevšečnosti, ki bremenijo kmetijska gospodarstva narašča, pa preseneča podatek, da je v Sloveniji zavarovanih komaj četrtino vseh kmetijskih površin, medtem ko v Avstriji na zavarovanje prisega že več kot 85% vseh pridelovalcev.

Strošek zavarovanja na kmetiji ni zanemarljiv, vendar se ga s pravilno izbiro zavarovalnega produkta  lahko prilagodi glede na finančno zmožnost kmetije. V aktivno obvladovanje katastrofalnih vremenskih pojavov v obliki toče, viharnega vetra, pozebe, poplave in suše ter zavarovanja goveda se poleg zavarovalnice vključuje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) s sofinanciranjem zavarovalnih premij kot dodatno spodbudo in podporo kmetovalcem.

Agro Zavarovalnica je specializirana kmetijska zavarovalnica s celovitim pristopom do zavarovancev od svetovanja pri izbiri najprimernejšega produkta, do izdelave ponudbe ter učinkovitega škodnega servisa. Imamo lastne škodne cenilce, ki so tudi sami aktivni kmetovalci in dobro poznajo in razumejo težave in želje naših strank.

Ob nastopu škodnih dogodkov je najbolj pomembna odzivnost, kvaliteten postopek cenitve in hitro izplačilo odškodnine.  Svoje zavarovance oskrbujemo s strokovnim škodnim servisom in jim nudimo nebirokratsko pomoč z najhitrejšimi možnimi izplačili odškodnin. Zavedamo se namreč, da je v težkih trenutkih za kmetijo hitro izplačilo škod edina prava pomoč, zato temu namenjamo največ pozornosti.

Naš odnos temelji na zaupanju in kredibilnosti kot osnovi za uspešno sodelovanje, ki zagotavlja varnost pred izpadom prihodka in nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva.

Glavno vodilo pri sklenitvi zavarovanja posevkov, plodov in živali naj torej ne bo samo višina zavarovalne premije, ampak oblika in obseg zavarovalnega kritja, pričetek kritja glede na razvojne faze posameznih kultur, učinkovitost in strokovnost škodnega servisa ter hitrost izplačila ob škodnem dogodku.

Ekipa Agro Zavarovalnice je predana zagotavljanju dolgoročnega zadovoljstva naših strank po načelu »Dobra odločitev za varno žetev«.