Posledice julijskih neurij v kmetijstvu

Maribor (Agro Zavarovalnica, 20.07.2023): Neurja prejšnjega tedna so najhuje prizadela Podravje, Pomurje, Dolenjsko, Posavje ter Koroško in Savinjsko regijo.

Od Mirne na Dolenjskem do Krškega je klestila močna toča, ki je najbolj prizadela vinogradnike, sadjarje, poljedelce in pridelovalce vrtnin na prostem, kakor tudi v zaščitenih prostorih (plastenjaki in steklenjaki). Ker so bila zrna toče celo večja od 7 cm, so škodo utrpeli tudi vinogradi in sadovnjaki zaščiteni s protitočnimi mrežami.

V SZ in SV Sloveniji je bil za kmetijske kulture bolj uničujoč orkanski veter v kombinaciji s točo. Neurje je najbolj prizadelo pšenico, koruzo, buče in sojo, poškodovane pa so tudi  sončnice, vrtnine in trajni nasadi. Predvsem so bile na udaru žitarice, ki so bile tik pred spravilom. Vsaj polovica pšeničnih polj namreč še ni požetih.  Močno poškodovana je tudi koruza. Toča in orkanski veter sta močno prizadela listno maso, polomila stebla in izruvala rastline. Izpadi pridelkov so tudi do 100%. Pridelek buč je  letos že bil tako okrnjen v času sejanja zaradi težav s kaljivostjo  in vznikom  ter zaradi obilice padavin in nizkih temperatur, nedavna toča in orkanski veter pa sta še dodatno zmanjšala preostanek pridelka.

V Savinjski regiji, Podravju in na Koroškem je veter močno poškodoval nasade hmelja, potrgal vodila, podiral hmeljeve žičnice, škoda tu bo ogromna.

Obseg škode v kmetijstvu je ogromen, prizadetih je preko 3.400 ha površin po Sloveniji, končna škoda pa bo znana, ko bodo vse kulture dokončno ocenjene in dosegle stopnjo tehnološke zrelosti. Ocenjujemo, da bo skupni obseg julijske škode v kmetijstvu presegel 7 mio EUR. Sicer je intenzivnost škod lokalno precej različna v odvisnosti od kultur in kombinacije toče ter orkanskega vetra, trenutno pa znašajo od 20 do 100%.

Reševanje škodnih dogodkov dodatno otežujejo nova močna neurja in lokalne toče, ki so postale že stalnica vsakdana v mesecu juliju. Ponovno neurje z lokalno točo in močnim vetrom je 20.07. zopet prizadelo kmetovalce v okolici Bizeljskega, Brežic in Celja. Cenilci Agro Zavarovalnice so vsak dan na terenu in cenijo škodo, saj smo pri Agro Zavarovalnici samo od četrtkovega neurja (13.07.) dalje prejeli že nad 300 prijav škod. Prioritetno se rešujejo škode glede na čas spravila pridelkov, in sicer najprej škode na žitaricah, nato še na ostalih kulturah.

Kontakt:

Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, 02/330 55 60, [email protected]

Slike škod s cenitev si oglejte v naši galeriji slik na Instagramu in Facebooku