Vinogradništvo

Grozdje Univerzal

S tem zavarovalnim produktom si vinogradnik vzpostavi celovito zavarovalno kritje. Gre za nadgradnjo produkta Grozdje Bazis. Poleg osnovnega kritja za riziko toče je vključen še riziko spomladanske pozebe in dodatek zaradi večje občutljivosti pridelka v višini do +10% na že ocenjeno škodo od razvojne faze mehčanje/zorenje jagod. Vinogradnik lahko dodatno sklene še zavarovanje v primeru gnilobe po toči (Varianta Plus). V kolikor je vinograd pokrit s protitočno mrežo, se zavarovalno kritje za riziko toče in viharnega vetra razširi na mrežo, konstrukcijo in trse. Celotna zavarovalna premija je subvencionirana s 60%.

Lastnosti produkta

  • toča
  • pozeba
  • gniloba kot posledica toče (Varianta Plus)
  • viharni veter (mreža, konstrukcija in trsi)

  • grozdje
  • mreža, konstrukcija in trsi

  • izguba količine pridelka grozdja
  • izguba pridelka in poškodbe trsov zaradi padca protitočne konstrukcije
  • stroški popravila mreže / konstrukcije

Oops! We could not locate your form.

Prenosi

Ostali produkti vinogradništvo

Grozdje Bazis

Grozdje Bazis nudi osnovno kritje za riziko toče in dodatek zaradi večje občutljivosti pridelka po toči v višini do +10% na že ocenjeno škodo od razvojne faze mehčanje jagod/zorenje dalje.