Prašičereja

Kužne bolezni v prašičereji

Produkt je zasnovan kot podpora in pomoč rejcem, katerih živali zbolijo za eno od kužnih bolezni, ki jih je obvezno prijaviti odgovornim nacionalnim službam. Zavarovanje se sklene glede na vrsto vzreje: plemenske živali (svinje mladice in merjasci), prašiči pitanci ali pujski (odojki). Pogoj za sklenitev zavarovanja za riziko kužnih bolezni je sklenjeno zavarovanje s produktom Agro Bazis (soja, koruza, krmne rastline…). Nalezljive kužne bolezni niso predmet subvencioniranja s strani države.

Lastnosti produkta

 • kužne bolezni v prašičereji, ki jih je potrebno obvezno prijaviti odgovornim nacionalnim službam

 • plemenske živali (svinje mladice in merjasci)
 • prašiči pitanci
 • pujski (odojki)

 • odškodnina za čas trajanja zapore vzrejne enote
 • odškodnina za usmrčene živali in odvoz kadavrov
 • stroški dodatnega dela (razkuževanja hleva)
 • stroški uničenja gnoja/gnojevke
 • stroški za povečan obseg porabe krme
 • odškodnina za izpad planirane kotitve
 • odškodnina za prazna vzrejna mesta pitancev

Info material

Oops! We could not locate your form.

Prenosi

Ostali produkti živinoreja

Živali - govedo

Bolezni, nezgode in zapleti ob porodu so najpogostejše oblike rizikov, s katerimi se srečujejo živinorejci. Živali prav tako potrebujejo ustrezno zavarovanje.