Whistleblowing

Zaščita žvižgačev

Z nastopom veljavnosti Zakona o zaščiti žvižgačev po EU Whistleblowing Uredbi v letu 2023 so  avstrijska podjetja, med njimi tudi Österreichische Hagelversicherung (matično podjetje Agro Zavarovalnice), zavezana k ureditvi internih kanalov in mehanizmov poročanja o prekrških. Namen tega je preprečiti škodo prizadetim podjetjem in posameznikom ter javnosti ter zgodaj odkriti morebitne zlorabe in pravne kršitve v delovanju podjetja ali posameznikov.

Die Österreichische Hagelversicherung je v ta namen vzpostavila kanale, ki omogočajo anonimno in odprto poročanje o pritožbah in pravnih kršitvah v centrali in v vseh njenih podružnicah. V vsakem primeru naj se prijavitelji ne bojijo povračilnih ukrepov, če njihova poročila temeljijo na dejstvih.

Javljanje kršitev

Če ste zaradi poklicnih povezav pridobili informacije o kršitvah in jih želite prijaviti, se obrnite na nas. Kršitev nam lahko prijavite po pošti s pripisom “Whistleblowing” ali »Prijava«, po telefonu ali po po elektronski pošti. Vse prijave lahko pošljete v slovenskem jeziku na:

Österreichische Hagelversicherung, Agro Zavarovalnica
»Whistleblowing«
Lerchengasse 3-5,
1080 Wien, Austria

Tel.: 0043 1 403 16 81 350
E-pošta: [email protected]

Prosimo za vaše razumevanje, da pod navedene kontakte zgoraj ne moremo sprejeti, obravnavati, in obdelovati  ostalih splošnih vprašanj ali pritožb strank. Za pritožbe prosimo, da sledite opisu v meniju Pohvale in pritožbe na naši spletni strani, za vse ostale informacije pa uporabite kontaktno pošto: [email protected].

Zaupno in anonimno

Prispele prijave bodo obravnavane z največjo mero zaupnosti, prikritosti in zaščite identitete žvižgača s strani naše pooblaščene osebe – Compliance officerja Österreichische Hagelversicherung. Obravnava in obdelava osebnih podatkov žvižgača, ki razkriva v vpletene osebe in nadaljnji ukrepi zoper vpletene osebe bo sledila glede na predpise Zakona o zaščiti žvižgačev in veljavne EU Uredbe.

Odgovorna oseba za javljanje kršitev vam bo v roku 7 dni sporočila in potrdila  prejeto pošto na vaš priložen naslov ali na elektronsko pošto, razen če ste podali anonimno prijavo, ker ne želite, da bi bila s tem razkrita vaša identiteta. V kolikor vaša prijava ni bila anonimna, vas bomo najkasneje v roku  treh mesecev po prejetju informacije seznanili, katere ukrepe (npr. interna preverjanja, preiskave) namerava naša pooblaščena oseba za skladnost izvesti, oziroma iz katerih razlogov interna služba morda ne bo več spremljala tega primera.