...dobra odločitev za varno žetev

Živinoreja

Živinorejci so celo leto pred številnimi izzivi, saj so njihove živali izpostavljene različnim tveganjem, tako na paši kot v hlevu. Bolezni, nezgode in zapleti ob porodu so najpogostejše oblike rizikov,  s katerimi se srečujejo. Prav tako lahko vremenske razmere neugodno vplivajo na pridelavo krme. S pravim zavarovanjem so ti riziki bolje obvladljivi.

Zavarovalni produkti živinoreja

Živali - govedo

Bolezni, nezgode in zapleti ob porodu so najpogostejše oblike rizikov, s katerimi se srečujejo živinorejci. Živali prav tako potrebujejo ustrezno zavarovanje.

Kužne bolezni v prašičereji

Namen zavarovanja je nadomestilo škode, ki nastane zaradi kužnih bolezni v prašičereji, zaradi česar je potrebna zapora ene ali več vzrejnih enot in s čemer je povezno ogromno stroškov.