Prijava škode

E-prijava škode

TU SMO ZA VAS

Z enostavno in hitro elektronsko prijavo škode ste že storili najbolj pomemben korak po nastopu škodnega dogodka. Škodo lahko prijavite preko spletnega portala ali direktno preko spletne strani (brez predhodne prijave v portal). Prednost prijave škode preko portala je v tem, da je preglednejša, saj imate številke polic in vse ostale podatke o vašem zavarovanju že na portalu in tam tudi spremljate aktualni status vaše poslane prijave.  Prijava škode preko spletne strani zahteva le vnos priimka oz. naziva nosilca zavarovanja in številko zavarovalne police.

ZA OPTIMALNO DELOVANJE PORTALA VAM SVETUJEMO UPORABO ENEGA OD NASLEDNJIH SPLETNIH BRSKALNIKOV: FIREFOX, GOOGLE CHROME ALI MICROSOFT EDGE.

Povzeli smo 4 najpomenbnejše točke pri obdelavi posameznega škodnega primera.
Dnevno aktualen status vaših prijav škod lahko vidite ob prijavi v uporabniški portal (“Login”) .
Imate dodatna vprašanja? Pokličite nas na:  +386 (0)2 330 55 60

1
Prijava škode

Zelo pomembno je, da škodo kar najhitreje prijavite s pomočjo našega spletnega formularja oziroma preko uporabniškega portala. V kolikor je škoda nastala na več policah in po različnih vremenskih rizikih, potem prijavite vsako škodo posebej. Najlažje boste škodo prijavili preko portala, kamor se prijavite s vašimi prejetimi prijavnimi podatki. Na portalu najdete celovit pregled vseh vaših polic, zavarovanih rizikov, zavarovalnih dokumentov in škod. V portal se prijavite tukaj:  “Login”

2
Dodelitev škode cenilcem

Vašo prijavo škode posredujemo v elektronski sistem načrtovanja poteka cenitev. Glede na vrsto škode in lokacijo škodnega dogodka dodelimo škodni spis cenilcem, ki bodo opravili cenitev po predhodni najavi. Pri škodnih dogodkih iz naslova zavarovanja živali ne opravljamo cenitve škod. Škodne primere obračunamo po prejetju vse ustrezne dokumentacije v zvezi s škodnim primerom (npr. podatke iz CRG, ušesno številko poginule živali, veterinarska potrdila in potrdila ustrezne organizacije, ki skrbi za odvoz mrtvih živali).

3
Cenitev škode

Prednost pri cenitvi imajo kulture, ki so tik pred spravilom pridelka. Pri škodah v zgodnji razvojni fazi, kjer ni mogoče opraviti zaključne cenitve, se opravi predcenitev (npr. spomladanska pozeba), pred spravilom pridelka pa še zaključna cenitev.  V kolikor se na poškodovanem pridelku pričnejo po predcenitvi pojavljati spremembe, ki bi lahko vplivale na količino in kvaliteto pridelka, nas o tem obvestite. Kmetovalec je po nastanku škode dolžan izvajati vse potrebne agrotehnične ukrepe pri pridelavi določene kulture. Cenilci vas bodo pred cenitvijo seznanili z metodologijo poteka cenitve.

 

4
Obračun škode

Obračun škode se opravi na osnovi  zaključenega cenilnega zapisnika in veljavne zavarovalne police za tekoče koledarsko leto. Pri zavarovalnem produktu Živali – govedo, kjer cenitev na kraju škodnega dogodka ne opravljamo, se odškodnina obračuna na podlagi zahtevanih dokazil, povezanih z nastankom škodnega dogodka. Obračun odškodnine zajema pregled višine ocenjene škode po posameznih zavarovanih kulturah, površinah in rizikih za posamezno zavarovalno polico.  Vaše obračune odškodnine najdete na portalu. Potrudili se bomo, da bodo zneski odškodnine v najkrajšem možnem času nakazani na vaš TRR.

 

  Opis
Toča

Čas cenitve je odvisen od razvojne faze poškodovane kulture. Pri kulturah, ki so tik pred spravilom s polja, pričnemo s cenitvijo takoj. Zgodnje škode po ...

več

Čas cenitve je odvisen od razvojne faze poškodovane kulture. Pri kulturah, ki so tik pred spravilom s polja, pričnemo s cenitvijo takoj. Zgodnje škode po toči je potrebno javiti čim prej, da se lahko v primeru ugotovljene totalne škode s strani cenilcev, pravočasno (do 15.6.) izvede ponovna setev z isto ali nadomestno kulutro. Po opravljeni ponovni setvi je zavarovatelju potrebno dostaviti slikovni dokaz.

Pri rastlinjakih cenitev po toči opravimo takoj po prejeti prijavi škode, da lahko kar najhitreje pričnete s popravilom in zamenjavo kritine. Škodo na kulturah (v odvisnosti od obsega poškodovanosti) ocenimo takoj oz. pred spravilom pridelka.

 

 

manj
Vihar

Škodo po viharnem vetru ocenimo takoj, v kolikor so kulture že v poznejših razvojnih fazah oz. tik pred spravilom. Tudi škodo na konstrukcijah hmelja se ...

več

Škodo po viharnem vetru ocenimo takoj, v kolikor so kulture že v poznejših razvojnih fazah oz. tik pred spravilom. Tudi škodo na konstrukcijah hmelja se ceni takoj po nastanku. Kombinirane škode po toči in viharju cenimo skupaj. Škodo na silažni koruzi tik pred metličenjem ocenimo v najkrajšem možnem času.

Pri rastlinjakih škodo zaradi viharnega vetra na konstrukciji in kritini ocenimo takoj, da lahko kar najhitreje pričnete s popravili. Škodo na kulturah (v odvisnosti od obsega poškodovanosti) ocenimo takoj oz. tik pred spravilom pridelka.

 

manj
Poplava, pozeba, živalski škodljivci - ponovna setev

S cenitvijo škode pričnemo nekaj dni po prijavi, razen v primeru, ko gre za škodo po pozebi oz. poplavi v zimskem času. Zimske škode se ...

več

S cenitvijo škode pričnemo nekaj dni po prijavi, razen v primeru, ko gre za škodo po pozebi oz. poplavi v zimskem času. Zimske škode se cenijo spomladi, ko pričetek vegetacije dopušča določitev nastale škode. Pomembno je, da se stanje oceni, predno se na polju izvedejo kakršna koli druga obdelovalna dela. Po končani ponovni setvi z isto ali drugo zavarovano kulturo, cenilci napišejo ustrezno opombo v cenilni zapisnik in odškodnina v pavšalnem znesku/ha se nakaže na TRR zavarovanca.

manj
Poplava (zablatenje) - izguba pridelka

S cenitvijo škode pričnemo nekaj dni po prijavi.  Pomembno je, da se stanje oceni, predno se na polju izvedejo kakršna koli druga obdelovalna dela. Po ...

več

S cenitvijo škode pričnemo nekaj dni po prijavi.  Pomembno je, da se stanje oceni, predno se na polju izvedejo kakršna koli druga obdelovalna dela. Po končani ponovni setvi po poplavi oziroma po ugotovljeni izgubi količine pridelka zaradi poplave, cenilci napišejo ustrezno opombo v cenilni zapisnik in odškodnina se nakaže na TRR zavarovanca.

manj
Suša

Škodo na zavarovanih kulturah (ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, koruzi in silažni koruzi) ocenimo tik pred spravilom pridelka. Pomembno je, da poškodovanih površin ne žanjete, predno ...

več

Škodo na zavarovanih kulturah (ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, koruzi in silažni koruzi) ocenimo tik pred spravilom pridelka.
Pomembno je, da poškodovanih površin ne žanjete, predno je bila opravljena cenitev škode, saj v nasprotnem primeru preneha zavarovalno kritje! Prav tako je pomembno, da škodo prijavite najmanj 14 dni pred načrtovano žetvijo, saj v nasprotnem primeru pri velikem številu škod težko načrtujemo pravočasno cenitev.

manj
  Opis
Pogin / mrtvorojenost

Pomembno je, da škodo prijavite v roku 4 dni od pogina oziroma najkasneje takrat, ko vložite prijavo pri pristojni organizaciji za odvoz živali. Odškodnino za ...

več

Pomembno je, da škodo prijavite v roku 4 dni od pogina oziroma najkasneje takrat, ko vložite prijavo pri pristojni organizaciji za odvoz živali. Odškodnino za mrtvorojena teleta, poginule živali ali živali, pri katerih je bila potrebna usmrtitev, nakažemo kmalu po tem, ko nam zavarovanec posreduje pravo identifikacijsko oz. ušesno številko, skladno s CRG in pošlje tudi ustrezno ostalo dokumentacijo v zvezi s poginom, ki jo potrebujemo za obdelavo in obračun škode.

 

manj
  Opis
Toča

Cenitev plodov opravimo v času po junijskem trebljenju in pred spravilom pridelka. V kolikor je v prijavi škode tudi opomba o poškodbah  protitočne mreže in/ali ...

več

Cenitev plodov opravimo v času po junijskem trebljenju in pred spravilom pridelka. V kolikor je v prijavi škode tudi opomba o poškodbah  protitočne mreže in/ali konstrukcije, potem cenitev opravimo takoj, da lahko zavarovanec nemudoma prične s popravilom.

 

manj
Pozeba

Pri škodi na plodičih, ki je zavarovano proti riziku pozebe, se izvede predcenitev v nekaj dnevih po prejeti prijavi škode. Določitev končne višine škode sledi ...

več

Pri škodi na plodičih, ki je zavarovano proti riziku pozebe, se izvede predcenitev v nekaj dnevih po prejeti prijavi škode. Določitev končne višine škode sledi naknadno, tik pred spravilom pridelka.

 

manj
Vihar

Kombinirane škode po toči in viharju ocenimo skupaj.  Škodo po viharnem vetru na protitočni mreži in/ali konstrukciji ter na plodovih cenimo takoj, da lahko nemudoma ...

več

Kombinirane škode po toči in viharju ocenimo skupaj.  Škodo po viharnem vetru na protitočni mreži in/ali konstrukciji ter na plodovih cenimo takoj, da lahko nemudoma pričnete s popravilom. Konstrukcija in protitočna mreža pri sadju je zavarovana za riziko viharnega vetra tudi v času, ko so mreže spete oz. v času, ko je vegetacija v tekočem zavarovalnem obdobju v mirovanju.

 

manj
Teža snega

Kombinirane škode po toči in teži snega cenimo skupaj. Škodo zaradi teže snega na protitočni mreži, konstrukciji in na plodovih ocenimo takoj, da lahko nemudoma ...

več

Kombinirane škode po toči in teži snega cenimo skupaj. Škodo zaradi teže snega na protitočni mreži, konstrukciji in na plodovih ocenimo takoj, da lahko nemudoma pričnete s popravilom.

manj
  Opis
Toča

Čas cenitve je odvisen od razvojne faze grozdja. Pri zgodnjih škodah se cenitev opravi pred razvojno fazo mehčanje jagod / zorenje. Pri grozdju, ki je ...

več

Čas cenitve je odvisen od razvojne faze grozdja. Pri zgodnjih škodah se cenitev opravi pred razvojno fazo mehčanje jagod / zorenje. Pri grozdju, ki je tik pred spravilom, pričnemo s cenitvijo nemudoma. Pri zavarovalnih produktih Grozdje Bazis in Grozdje Univerzal avtomatsko nadomestimo zavarovancem v primeru škode po toči od razvojne faze mehčanje jagod / zorenje dalje tudi dodatno izgubo količine grozdja zaradi povečane občutljivosti pridelka (odstranjevanje jagod v grozdu in delov grozda). Ob dodatnem zavarovanju gnilobe z Varianto Plus lahko, v kolikor se pri trgatvi izkaže, da je več kot 10% jagod prizadetih od gnilobe kot posledica toče, ponovno prijavite škodo po toči z opombo “gniloba po toči”. Cenitev se izvede takoj.

manj
Pozeba

Predogled škode oz. predhodno cenitev izvedemo v nekaj dnevih po nastanku škodnega dogodka, ko so še dobro vidne poškodbe na prizadeti mladici ali očesu. Glede ...

več

Predogled škode oz. predhodno cenitev izvedemo v nekaj dnevih po nastanku škodnega dogodka, ko so še dobro vidne poškodbe na prizadeti mladici ali očesu. Glede na intenziteto in obseg škode izvedemo zaključno cenitev čim prej oz. najkasneje v avgustu.

 

manj
  Opis
Toča

Cenitev škode na rastlini in storžkih je odvisna od razvojne faze, sorte hmelja in od jakosti nastalega škodnega dogodka. Boljšo preglednost nad obsegom nastale škode ...

več

Cenitev škode na rastlini in storžkih je odvisna od razvojne faze, sorte hmelja in od jakosti nastalega škodnega dogodka. Boljšo preglednost nad obsegom nastale škode in njenimi posledicami se dobi nekaj dni po škodi, zato nekoliko počakamo, predno opravimo predcenitev ali zaključno cenitev. Pri škodah, ki nastanejo tik pred spravilom pridelka ali celo v času spravila pridelka, pa je potrebno cenitev opraviti čim prej glede na dane vremenske pogoje in potek spravila pridelka.

manj
Vihar

Cenitev škode po viharnem vetru na pridelku hmelja je prav tako odvisna od razvojne faze, sorte hmelja in jakosti poškodovanosti. V zgodnjih razvojnih fazah, ko ...

več

Cenitev škode po viharnem vetru na pridelku hmelja je prav tako odvisna od razvojne faze, sorte hmelja in jakosti poškodovanosti. V zgodnjih razvojnih fazah, ko je smiselno in še mogoče ponovno namestiti potrgana vodila z rastlino, je odzivnost cenitve pomembna, saj škodo pogosto spremljajo tudi obilnejše in dolgotrajnejše padavine in je potrebno hitro reševati preostanek pridelka.

Pri škodah, ki nastanejo na konstrukciji hmelja in posledično na pridelku zaradi podrte konstrukcije, so cenitve zahtevnejše in zelo težko oz. skoraj nemogoče je reševati ostanek pridelka. Morda je v razvojni fazi zrelosti to še mogoče, vendar je vse odvisno od nastalih stroškov. Podrta konstrukcija z ostalimi nosilnimi elementi namreč preprečuje hitro reševanje pridelka, cenitev je zahtevnejša in težje pregledna, zato je potrebno natančno delo cenilcev.

 

manj

Aktualni pregled nad vašim škodnim primerom

V kolikor ste se pod  „Login“ prijavili v portal, potem lahko vidite aktualen status vaše prijave škode oz. v kateri fazi obdelave se pri nas vaš škodni primer nahaja.

Razlikujemo med naslednjimi statusi obdelave:

  • poslana prijava škode
  • prijava škode je v dodeljevanju cenilcem
  • cenitev bo izvedena v naslednjih 14 dnevih
  • škodni primer zaključen
  • obračun škode v obdelavi
  • škoda je obračunana (pripravljena za nakazilo)