Sadjarstvo

Sadje pod mrežo

Pridelek sadja se lahko zavaruje za riziko toče, viharnega vetra in spomladanske pozebe. V kritje je avtomatsko vključena tudi škoda na protitočnih mrežah, protitočni konstrukciji in sadnih drevesih zaradi toče, viharnega vetra in teže snega. Pri jabolkih je poleg izgube količine pridelka možno dodatno zavarovati tudi izgubo kakovosti pridelka (Varianta 1. kakovostni razred). Zavarovalna premija za zavarovanje plodov, konstrukcije, mreže in dreves za vse rizike je subvencionirana v višini 55% zavarovalne premije. V kolikor je v sadovnjaku nameščen delujoč sistem oroševanja, se na premijo za pozebo odobri dodaten popust.

Lastnosti produkta

 • toča na plodovih
 • teža snega na protitočnih mrežah in konstrukciji
 • viharni veter na protitočnih mrežah in konstrukciji
 • pozeba pri jabolkih, hruškah, jagodah in lešnikih

 • sadni plodovi
 • protitočna mreža in konstrukcija
 • sadna drevesa

 • izguba količine pridelka
 • poškodbe plodov zaradi padca konstrukcije
 • stroški popravila mreže in konstrukcije
 • stroški obnove sadnega drevja
 • izguba kvalitete pridelka (varianta 1. kakovostni razred)

Info material

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Prenosi

Ostali produkti sadjarstvo

Sadje

Produkt Sadje je namenjen zavarovanju pridelave sadja na prostem, brez zaščite protitočnih mrež. Pri izbranih sadnih vrstah se ob doplačilu lahko zavaruje tudi riziko spomladanske pozebe.