Impresum

Podružnica:

Österreichische Hagelversicherung VVaG
Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji
Titova cesta 63, 2000 Maribor
Tel: 02/330 55 60
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.agrozavarovalnica.si
Davčna številka: 64507785
Matična številka: 6588239000
Št.vpisa v sodni register: 2014/8582 pri Okrožnem sodišču v Mariboru
Davek od prometa zavarovalnih poslov: Finančna uprava RS
Nadzorni organ: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Direktor podružnice: mag. Benjamin Schlauer
Transakcijski račun odprt pri Nova KBM d.d., IBAN: SI56 0451 5000 3236 040, BIC/SWIFT: KBMASI2X

Matično podjetje:

Österreichische Hagelversicherung VVaG
Vzajemno zavarovalno združenje s sedežem na Dunaju
1080 Wien, Lerchengasse 3-5
Tel: 01/403 16 81-0, faks: 01/403 16 81-46
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.hagel.at
Davčna številka: 0013854
Matična številka: FN 106532 s pri Okrožnem sodišču na Dunaju
Davek od prometa zavarovalnih poslov: Agencija za nadzor finančnega trga (FMA),
Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj
Nadzorni organ: Agencija za nadzor finančnega trga (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj
Poklicno združenje: Združenje avstrijskih zavarovalnic (VVO)
Članstvo v zbornicah: člani dunajske gospodarske zbornice
Upravni organ za zakon o e-poslovanju: Občinski okrožni urad 8. dunajskega okrožja
Uprava: dr. Kurt Weinberger, predsednik uprave, mag. Reinhard Kern, član uprave

Vodilo oz. namen podjetja:

Družba temelji na načelu vzajemnosti in prevzema zavarovanje premoženjske škode, ki jo povzročijo naravne nesreče in živalski škodljivci za pridelke kmetijstva in vrtnarstva, vključno s konstrukcijami za zaščito teh pridelkov, kot tudi za izpad pridelka v vrtnarstvu in za živali.

Osnovne vsebinske smernice spletne strani:

Spletna stran služi predstavitvi podjetja Agro Zavarovalnica in nudi informacije o ponujenih produktih in storitvah.

Za vsebino odgovorne osebe:

mag. Benjamin Schlauer

Google Analytics:

Uporabljamo Google Analytics, storitev podjetja Google Inc. („Google“) za analizo spletnih stranih. Google Analytics uporablja piškotke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe naše spletne strani. Informacije, ki so zbrane s pomočjo piškotokov (vključno z vašim IP naslovom), bodo prenešene na server podjetja Google v ZDA in tam shranjene. Google bo te informacije uporabil, da bo ocenil vašo uporabo spletne strani, generiral poročila o načinu uporabe njenih funkcij in nam kot upravljalcu strani te informacije posredoval, da bomo lahko izboljšali njeno uporabnost in prijaznost uporabniku.  Google bo prav tako posredoval te podatke tretjim osebam, vendar le v kolikor bo to zakonsko dovoljeno in bodo te tretje osebe podatke obdelovale v sklopu pogodbenega sodelovanja z družbo Google. V nobenem primeru ne bo Google povezal vašega IP naslova z drugimi zbranimi googlovimi podatki. Več informacij o uporabi podatkov s strani Googla najdete tukaj: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/