Poljedelstvo in vrtnine

Rastlinjaki

Zavarovanje je namenjeno pridelovalcem zelenjave, rezanega in ostalega cvetja ter okrasnih rastlin v rastlinjakih. Za vsak objekt (kritino, opremo in kulture v njem) so na razpolago kombinacije zavarovalnega kritja za osnovni riziko toče s konstrukcijo za dodatni riziko viharnega vetra in teže snega. Tudi zavarovalne vsote za posamezne dele rastlinjakov so izbirne. Zavarujejo se lahko vse vrste kritin iz stekla, PVC kritine in folije (od debeline 0,18 mm dalje in s 4-letno UV garancijo), vse kulture, vse vrste zaves in konstrukcij ter oprema, ki je potrebna za proizvodnjo v zaščitenem prostoru. Premija za konstrukcijo, kritino in kulture v rastlinjaku (do maksimalne ZV/m2) je subvencionirana v višini 60%.

Lastnosti produkta

  • toča
  • viharni veter
  • teža snega (v ogrevanih rastlinjakih)

  • zelenjava v rastlinjakih
  • gojeno in rezano cvetje
  • okrasne rastline

  • materialni stroški objekta in opreme
  • stroški sadik kultur
  • strošek odvoza odpadnih materialov in strošek čiščenja
  • strošek naročenega sadilnega materiala (sadik) v primeru nezmožnosti zasaditve

Info material

Oops! We could not locate your form.

Prenosi

Ostali produkti za poljedelstvo in vrtnine

Agro Bazis

Agro Bazis za poljedelske kulture, vrtnine na prostem in travinje zagotavlja celovito kritje pred točo, viharnim vetrom, pozebo, poplavo, kalitvijo v klasu, fuzariozo, živalskimi škodljivci in sušo.