Sadjarstvo

Sadje

Produkt Sadje je namenjen zavarovanju pridelave sadja na prostem, brez zaščite protitočnih mrež. Zavarujejo se lahko vse sadne vrste, mladi narodni nasadi izbranih sadnih vrst, rodni les in drevesnice. Pri izbranih sadnih vrstah se lahko zavarovanec ob doplačilu odloči tudi za zavarovanje spomladanske pozebe. Pri jabolkih se lahko stranke poleg zavarovanja izgube količine, odločijo tudi za dodatno zavarovanje izgube kvalitete pridelka (varianta 1. kakovostni razred). Zavarovalna premija je subvencionirana s 60%. V kolikor je v sadovnjaku nameščen delujoč sistem oroševanja, se na premijo za pozebo odobri dodaten popust.

Lastnosti produkta

  • toča
  • pozeba pri jabolkih, hruškah, jagodah in lešnikih

  • sadne vrste
  • mladi narodni nasadi
  • drevesnice
  • rodni les

  • izguba količine sadja
  • izguba kvalitete pridelka (varianta 1. kakovostni razred)

Info material

Oops! We could not locate your form.

Prenosi

Ostali produkti sadjarstvo

Sadje pod mrežo

Zavarovalni produkt nudi kritje za pridelek sadja za riziko toče, viharnega vetra in spomladanske pozebe, krite pa so tudi protitočne mreže, konstrukcija in sadno drevje.