Agro Zavarovalnica

Naši zavarovalni produkti

Kot edina specializirana kmetijska zavarovalnica v Sloveniji ponujamo našim zavarovancem široko paleto prilagojenih zavarovalnih rešitev. Poleg toče zavarujemo kmetijske kulture tudi pred pozebo, viharjem, sušo, poplavo, težo snega itd. Zavarovanci lahko izbirajo med različnimi odbitnimi franšizami in prilagajajo zavarovalne vsote svojim potrebam. Premije za zavarovanje posevkov, plodov in živali sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s 60% in tako omogča kmetovalcem dostopnejša zavarovanja pridelave ob nepredvidljivih vremenskih razmerah.

Živinoreja

Celoletno zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu s paketom rizikov

Sadjarstvo

Zavarovanje obsega koščičasto, pečkato in lupinasto sadje ter jagodičevje

Hmeljarstvo

Zavarovanje hmeljišč s prilagodljivimi zavarovalnimi vsotami