...dobra odločitev za varno žetev

Sadjarstvo

Naravne danosti v Sloveniji omogočajo pridelavo številnih sadnih vrst. Vloga sadjarstva pri nas je zelo pomembna, ne le zaradi ohranjanja kmetijske krajine in tradicije, temveč tudi zaradi zagotavljanja lokalnih proizvodov ter ustvarjanja novih delovnih mest. Gre za kmetijsko panogo, ki zahteva velika investicijska vlaganja in intenzivno prilagajanje na podnebne spremembe, predvsem pa pridelava sadja za uspešno obvladovanje rizikov potrebuje pravo zavarovanje.

Zavarovalni produkti sadjarstvo

Sadje

Produkt Sadje je namenjen zavarovanju pridelave sadja na prostem, brez zaščite protitočnih mrež. Pri izbranih sadnih vrstah se ob doplačilu lahko zavaruje tudi riziko spomladanske pozebe.

Sadje pod mrežo

Zavarovalni produkt nudi kritje za pridelek sadja za riziko toče, viharnega vetra in spomladanske pozebe, krite pa so tudi protitočne mreže, konstrukcija in sadno drevje.