...dobra odločitev za varno žetev

Poljedelstvo in vrtnine

Poljedelske kulture in vrtnine so zelo izpostavljene vplivu vremenskega dogajanja. Pri pridelavi pod milim nebom potrebujejo kmetije za nadaljevanje svojega dela po naravnih nesrečah dodatno zagotovilo varnosti. Posebno pozornost zahteva področje pridelave kultur v zaščitenih prostorih, saj so tu investicije zelo velike, kar dodatno poveča tveganost pridelave in pomembnost pravilnega zavarovalnega kritja.

Produkti poljedelstvo in vrtnine

Agro Bazis

Agro Bazis za poljedelske kulture, vrtnine na prostem in travinje zagotavlja celovito kritje pred točo, viharnim vetrom, pozebo, poplavo, kalitvijo v klasu, fuzariozo, živalskimi škodljivci in sušo.

Rastlinjaki

Različne izbirne kombinacije zavarovalnega kritja so na voljo za zavarovanje zelenjave, cvetja, okrasnih rastlin, konstrukcij, kritin, zaves in opreme v plastenjakih in steklenjakih.