Poljedelstvo in vrtnine

Agro Bazis

Z izbiro produkta Agro Bazis si za vaše poljedelske kulture, vrtnine na prostem in travinje zagotovite najbolj celovito kritje pred vremenskimi vplivi. Zavarovalni produkt nudi možnost osnovnega kritja pred točo, dodatno pa se lahko kulture zavaruje še pred viharnim vetrom, pozebo, poplavo, kalitvijo v klasu, fuzariozo pri koruzi, živalskimi škodljivci ter sušo. V primeru zavarovanja travinja so pred točo in viharjem zavarovane tudi folije silažnih bal in silažne folije v koritastih silosih. Subvencija za zavarovanje poljedelskih kultur znaša 60%, razen za riziko suše, ki ni subvencioniran.

Lastnosti produkta

 • toča
 • viharni veter
 • poplava
 • suša
 • pozeba
 • živalski škodljivci
 • kalitev zrn v klasu
 • fuzarioza na koruzi po toči

 • vse vrste poljedelskih kultur
 • zelenjava na njivi
 • travinje in silažne bale

 • izguba količine pridelka po toči, viharju in poplavi
 • izguba količine pridelka po suši pri pšenici, ozimnem ječmenu, koruzi in silažni koruzi v pavšalnem znesku/ha
 • stroški ponovne setve v pavšalnem znesku/ha po ponovni setvi po pozebi, poplavi in živalskih škodljivcih
 • stroški ponovne saditve sadik zelenjadnic v pavšalnem znesku/ha po pozebi, poplavi/zablatenju in živalskih škodljivcih

Ostali produkti poljedelstvo in vrtnine

Rastlinjaki

Različne izbirne kombinacije zavarovalnega kritja so na voljo za zavarovanje zelenjave, cvetja, okrasnih rastlin, konstrukcij, kritin, zaves in opreme v plastenjakih in steklenjakih.