...dobra odločitev za varno žetev

Vinogradništvo

Zaradi razgibanega geografskega reliefa in križanja različnih klimatskih vplivov imamo v Sloveniji naravne danosti za pridelavo številnih različnih sort grozdja. Pridelava je močno odvisna od vremena in z izbiro ustreznega zavarovanja se vinogradniki lahko zaščitijo pred prevelikimi izgubami prihodka zaradi ekstremnih vremenskih pojavov. Veliko nevarnost za grozdje predstavlja že spomladanska pozeba, od razvojne faze mehčanja jagod-pričetka zorenja pa se poveča še občutljivost grozdja za riziko toče in gnilobe kot posledico toče. Zavarovanje omogoča celovito kritje, država pa pri tem subvencionira 55% zavarovalne premije.

Zavarovalni produkti vinogradništvo

Grozdje Bazis

Grozdje Bazis nudi osnovno kritje za riziko toče in dodatek zaradi večje občutljivosti pridelka po toči v višini do +10% na že ocenjeno škodo od razvojne faze mehčanje jagod/zorenje dalje.

Grozdje Univerzal

Grozdje Univerzal poleg osnovnega kritja za točo vključuje še riziko spomladanske pozebe in dodatek zaradi večje občutljivosti pridelka do +10% na že ocenjeno škodo od razvojne faze mehčanje jagod.