Varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Zavarovalnica

Österreichische Hagelversicherung VVaG, Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji,
Titova cesta 63, 2000 Maribor, tel.: 0386 2 330 55 60,  e-pošta: [email protected]

upravlja z vašimi osebnimi podatki. V nadaljevanju so dodatne informacije o tem, kako obdelujemo vaše podatke. Če imate dvome ali vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, prosimo, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslov [email protected]. Na voljo vam je za dodatne informacije.

Naša spletna stran

Našo spletno stran nenehno izboljšujemo, da vam lahko pri vašem obisku nudimo najbolj kakovostno storitev. Zato zbiramo določene informacije o obiskovalcih naše spletne strani:

Piškotki

Piškotki so datoteke, ki vsebujejo določene informacije vašega računalnika. Da vam olajšamo dostop do naše spletne strani in da lahko ovrednotimo obiske naše spletne strani, piškotke shranjujemo na vašem računalniku. Prek piškotkov pridobimo IP-naslov vašega računalnika in število vaših obiskov naše spletne strani. Te informacije uporabimo izključno za namene anonimiziranega vrednotenja. Imate možnost, da nastavite svoj brskalnik tako, da ta ne dovoljuje shranjevanja naših piškotkov ali da vam javi prejem naših piškotkov. Nastavitve brskalnika lahko prilagodite pod možnostjo »Nastavitve« v razdelku »Varnost« ali »Varstvo osebnih podatkov«. Tako se lahko odločite, da boste naše piškotke sprejeli ali zavrnili. Če naše piškotke zavrnete, je lahko funkcionalnost naše spletne strani pri vašem obisku – na primer pri iskanju – okrnjena. Po končanem obisku naše spletne strani lahko piškotke kadar koli izbrišete iz svojega sistema.

Google Analytics

Uporabljamo Google Analytics, analitično orodje podjetja Google Inc. („Google“). Google Analytics uporablja piškotke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe naše spletne strani. S piškotki pridobljene informacije o vaši uporabi naše spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) se prenesejo in shranijo na strežnik Googla v ZDA. Google bo te informacije uporabil za ovrednotenje uporabe naše spletne strani, za izdelavo poročila o aktivnostih te spletne strani in za zagotovitev drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani. Google bo te informacije posredoval tudi tretjim osebam v primerih, ko je to zakonsko zahtevano ali ko te podatke v imenu Googla obdelujejo tretje osebe. Google v nobenem primeru ne bo povezal vašega IP-naslova z drugimi Googlovimi podatki. Nadaljnje informacije o uporabi podatkov s strani Googla so na naslovu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Uporaba storitev v oblaku

Da zagotovimo hiter in učinkovit dostop uporabnikov do naše spletne strani, uporabljamo storitve ameriškega podjetja © Cloudflare Inc., certificiranega s strani US Privacy Shield. Cloudflare skrbi za znatno izboljšano delovanje spletne strani.

Vaše zavarovalno razmerje

Osebni podatki

Za sklepanje zavarovalnega razmerja z vami je obdelava vaših osebnih podatkov neizbežna. Te podatke potrebujemo za ugotavljanje, ali in pod kakšnimi pogoji lahko sklenemo zavarovalno razmerje in za ugotavljanje upravičenosti zavarovalnega zahtevka. Poleg tega uporabljamo vaše osebne podatke tudi za naše druge storitve, kot je na primer obveščanje o spremembah pravnih pogojev, če se ti nanašajo tudi na vaše zavarovalno razmerje. Osebni podatki so vsaka informacija, ki se posredno ali neposredno nanaša na točno določeno osebo (ime, naslov, pogodbeni podatki). Kljub temu, da delovne in poslovne skrivnosti ne sodijo neposredno v obseg osebnih podatkov, take informacije prav tako varujemo in pri tem pričakujemo to tudi od naših poslovnih partnerjev in strank.

Obseg uporabe osebnih podatkov

Ko pri nas zaprosite za sklenitev zavarovanja, nam posredujete osebne podatke in v določenih primerih tudi delovne in poslovne skrivnosti tako vas kot tudi vaših sorodnikov, zaposlenih ali tretjih oseb. V vseh takih primerih izhajamo iz predpostavke, da imate pravico razkriti te informacije. Vaše podatke in podatke omenjenih tretjih oseb, ki jih navedete, uporabljamo v svojem legitimnem interesu kot upravljavec vaših podatkov in do take mere, kot je upravičeno potrebno za sklenitev zavarovalnega razmerja z vami. Na osnovi ločeno prejete izjave o privolitvi, lahko vaše osebne podatke uporabimo tudi za izdelavo ponudbe za katerega od naših preostalih produktov.

Uporaba storitev v oblaku

Za hitro komuniciranje z vami uporabljamo storitve ponudnika e-poštnih storitev. Ta ima certifikat ISO 27001 in shranjuje osebne podatke izključno v računalniških centrih v Evropski uniji. Infrastruktura, zasnovana v oblaku, poenostavlja pošiljanje e-sporočil našim strankam. Pri tem skrbimo za to, da so upoštevani standardi zaščite osebnih podatkov.

Sodelovanje pozavarovateljev

Pri zavarovanju določenih tveganj tesno sodelujemo s pozavarovatelji, ki nas podpirajo pri naši oceni tveganja in zahtev za izplačilo. Zaradi tega je zahtevano, da z našimi pozavarovatelji izmenjujemo podatke o vašem zavarovanju. Ta izmenjava podatkov poteka vedno le v namen skupnega preverjanja zavarovalnega tveganja.

Sodelovanje zavarovalnih posrednikov

Ko zavarovalnemu posredniku zaupate svoj primer, ta zbira in obdeluje vaše osebne podatke ter nam jih posreduje, na primer za namen preverjanja novega zavarovalnega tveganja, sklenitve zavarovalne pogodbe ali preverjanja zahtevka za izplačilo. Prav tako bomo mi posredovali zavarovalnemu posredniku vaše osebne podatke in podatke vašega zavarovalnega razmerja v obsegu, ki ga zavarovalni posrednik potrebuje, da vam lahko pomaga. Ker mora vaš zavarovalnih posrednik sam poskrbeti za ustrezno uporabo in obdelavo vaših podatkov, vedno zelo skrbno izbiramo način našega sodelovanja z zavarovalnimi posredniki.

Posredovanje podatkov organom oblasti ali tretjim osebam

Kot zavarovalnica imamo strogo predpisane zahteve in stalen regulativni nadzor. Pri tem se lahko zgodi, da moramo organom oblasti na njihovo zahtevo predati osebne podatke naših zavarovancev. Prav tako se lahko zgodi, da moramo vaše osebne podatke posredovati tretji osebi, na primer cenilcu škod. V vseh teh primerih pazimo na to, da so izpolnjene zakonske osnove in s tem tudi zaščiteni vaši osebni podatki.

Naša zaščita podatkov

Naš varnostni informacijski sistem je certificiran skladno z ISO 27001:2013 in ga vsako leto redno revidiramo, vsako tretje leto pa opravimo podaljšano revizijo. Za zunanjo izmenjavo podatkov uporabljamo kodiranje, v kolikor imate vi – kot prejemnik naših podatkov – ustrezno tehnično opremo za dekodiranje. Kot uporabnik se morate zavedati, da elektronska komunikacija z uporabo standardnih programov za e-pošto (kot je MS Exchange) ne nudi absolutne zaščite proti dostopu tretjih oseb in da so lahko pri takem načinu komunikacije uporabljeni tudi strežniki zunaj Evrope.

Shranjevanje podatkov o vašem zavarovalnem razmerju vedno ostane v našem internem podatkovnem centru. Če imate vprašanja o naših ukrepih za zaščito podatkov v zvezi z vašim zavarovalnim primerom vas prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Vaše pravice

Za svoje osebne in poslovne podatke lahko zahtevate informacije o mestu, kategoriji, trajanju hrambe in prejemnikih ter o načinu te obdelave. Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so nepravilni ali nepopolni, lahko zahtevate njihovo spremembo ali dopolnitev. Zahtevate lahko tudi brisanje neupravičeno obdelanih podatkov. Pri tem, prosimo, upoštevajte, da se to nanaša le na nepravilne, nepopolne ali neupravičeno obdelane podatke. Če je nejasno, ali so vaši osebni podatki nepravilni, nepopolni ali neupravičeno obdelani, lahko od 25. 5. 2018 naprej zahtevate, da je obdelava vaših podatkov ustavljena do končne razrešitve tega vprašanja. Prosimo, upoštevajte, da so te pravice komplementarne, zato lahko zahtevate le popravek oziroma dopolnitev vaših podatkov ali njihovo brisanje.

Tudi če so osebni podatki točni in popolni ter zakonito obdelani z naše strani, lahko ugovarjate obdelavi teh podatkov v posebnih, z vaše strani utemeljenih posameznih primerih. Prav tako lahko ugovarjate prejemanju pošte z naše strani, če je ne želite več prejemati.

S 25. 5. 2018 vam vaše osebne podatke, ki smo jih prejeli od vas in jih obdelujemo, lahko pošljemo v strojno berljivem formatu, ki ga določimo mi. Lahko nas pooblastite tudi za posredovanje teh podatkov izbrani tretji osebi, v kolikor nam prejemnik to omogoča s tehničnega vidika in prenosa podatkov ne preprečujejo niti neupravičeni stroški, niti zakonske ali druge obveznosti o zaupnosti z naše strani ali s strani tretje osebe.

Za vsa vaša vprašanja se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, pri čemer vas bomo prosili za potrditev identitete, na primer s posredovanjem elektronske kopije osebnega dokumenta.

Kolikor je mogoče skrbimo za zaščito in integriteto vaših podatkov, kljub temu pa ni možno izključiti različnih tolmačenj o načinu uporabe vaših podatkov. Če menite, da uporabljamo vaše osebne podatke na nedopusten način, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Naše shranjevanje podatkov

Vaše podatke shranjujemo vsaj za čas trajanja našega zavarovalnega razmerja z vami. Dodatno imamo številne obveznosti hrambe, skladno s katerimi moramo hraniti podatke o vas, o tretji osebi (na primer zakoncu kot drugem zavarovancu), o vaših zahtevkih in zavarovalnem razmerju tudi po prenehanju zavarovalne pogodbe ali tudi po zaključku zahtevka za izplačilo, skladno s pravno določenimi roki. Poleg tega hranimo vaše podatke vsaj tako dolgo, dokler obstaja možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov iz vašega zavarovalnega razmerja.

Potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki in podatki tretje osebe, katere ste posredovali, so potrebni za izdelavo oceno zavarovalnega tveganja in za izdelavo zavarovalne pogodbe. Če nam podatkov ne posredujete ali ti podatki niso popolni, morda ne bomo mogli upravičiti sklenitve zavarovanja ali izpolniti vašega zahtevka za izplačilo. Prosimo upoštevajte, da to ne šteje za neizpolnjevanje pogodbene obveznosti z naše strani.

Če smo prejeli in obdelali vaše informacije z vašo privolitvijo, lahko to privolitev kadar koli prekličete. Posledično vaših podatkov ne bomo več obdelovali za namene, ki so navedeni v preklicu soglasja.

Kontakti

Za vprašanja in informacije o zaščiti podatkov prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslovu [email protected]. Na voljo vam je za dodatne informacije.