Varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Obvestilo o varstvu podatkov

Varnost vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembna. Mi, Österreichische Hagelversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Lerchengasse 3 – 5, 1080 Wien, Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji, titova cesta 63, 2000 Maribor, tel: 02/330 55 60, E-pošta: [email protected] smo odgovorni za obdelavo vaših podatkov.

V nadaljevanju boste našli več informacij o tem, kako obdelujemo vaše podatke. Če imate kakršne koli pomisleke ali vprašanja glede obdelave vaših podatkov, se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e-poštnem naslovu: [email protected]. Na voljo vam je za dodatne informacije.

Naša spletna stran
Spletno stran nenehno izboljšujemo, da vam lahko pri vašem obisku nudimo kar najbolj kakovostno storitev. Zato zbiramo določene informacije o obiskovalcih naše spletne strani:

Piškotki

Piškotki so datoteke, ki zbirajo določene informacije vašega računalnika. Da vam olajšamo dostop do naše spletne strani in da lahko ovrednotimo obiske naše spletne strani, piškotke shranjujemo na vašem računalniku. Prek piškotkov pridobimo IP-naslov vašega računalnika in število vaših obiskov naše spletne strani. Te informacije uporabimo izključno za namene anonimiziranega vrednotenja. Imate možnost, da nastavite svoj brskalnik tako, da ta ne dovoljuje shranjevanja naših piškotkov ali da vam javi prejem naših piškotkov.

Piškotke, ki jih uporabljamo najdete na dnu spletne strani pod Nastavitvami piškotkov. Tam se lahko odločite, da boste naše piškotke sprejeli ali zavrnili. Če naše piškotke zavrnete, je lahko funkcionalnost spletne strani pri vašem obisku – na primer pri iskanju – okrnjena. Po končanem obisku naše spletne strani lahko piškotke kadar koli izbrišete iz svojega sistema.

Platforma za upravljanje privolitve Usercentrics

Z uporabo platforme za upravljanje privolitve podjetja Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Nemčija (https://usercentrics.com), se odločite, kateri piškotki bodo nastavljeni na vaši napravi. Prav tako lahko kadar koli prekličete ali prilagodite svojo odločitev.

Za vse informacije o storitvah, ki jih uporabljamo, uporabite povezavo “Nastavitve piškotkov” na dnu naše strani ali tukaj. Poleg teh informacij smo z različnimi ponudniki storitev obdelave podatkov sklenili še tako imenovane pogodbe o obdelavi podatkov v skladu s 28. členom GDPR.

Napredni ukrepi za zaščito zasebnosti

Anonimizacija IP

Z aktiviranjem anonimizacije IP naslova za to spletno stran, bo Google znotraj držav članic EU ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru skrajšal vaš IP naslov. Celoten IP naslov bo le izjemoma posredovan Googlovemu strežniku v ZDA in tam skrajšan.

Vaše zavarovalno razmerje

Osebni podatki

Za sklepanje zavarovalnega razmerja z vami je obdelava vaših osebnih podatkov neizbežna. Te podatke potrebujemo za ugotavljanje, če in pod kakšnimi pogoji lahko sklenemo zavarovalno razmerje in za ugotavljanje upravičenosti zavarovalnega zahtevka. Poleg tega uporabljamo vaše osebne podatke tudi za naše druge storitve, kot je na primer obveščanje o spremembah pravnih pogojev, če se ti nanašajo tudi na vaše zavarovalno razmerje. Osebni podatki so vsaka informacija, ki se posredno ali neposredno nanaša na točno določeno osebo (ime, naslov, pogodbeni podatki). Kljub temu, da delovne in poslovne skrivnosti ne sodijo neposredno v obseg osebnih podatkov, take informacije prav tako varujemo in pričakujemo to tudi od naših poslovnih partnerjev in strank.

Obseg uporabe osebnih podatkov

Ko pri nas zaprosite za sklenitev zavarovanja, nam posredujete osebne podatke in v določenih primerih tudi delovne in poslovne skrivnosti tako vas kot tudi vaših sorodnikov, zaposlenih ali tretjih oseb. V vseh takih primerih izhajamo iz predpostavke, da imate pravico razkriti te informacije. Vaše podatke in podatke omenjenih tretjih oseb, ki jih navedete, uporabljamo v svojem legitimnem interesu kot upravljavec vaših podatkov in do take mere, kot je potrebno za sklenitev zavarovalnega razmerja z vami. Na osnovi ločeno prejete izjave o privolitvi, lahko vaše osebne podatke uporabimo tudi za izdelavo ponudbe za katerega od naših preostalih produktov.

Sodelovanje s pozavarovatelji

Pri zavarovanju določenih rizikov tesno sodelujemo s pozavarovatelji, ki nas podpirajo pri naših ocenah rizikov in zahtevkih za izplačilo. Zaradi tega je zahtevano, da z našimi pozavarovatelji izmenjujemo podatke o vašem zavarovanju. Ta izmenjava podatkov poteka vedno le v namen skupnega preverjanja zavarovalnega tveganja.

Sodelovanje z zavarovalnimi posredniki

Ko zavarovalnemu posredniku zaupate svoj primer, ta zbira in obdeluje vaše osebne podatke ter nam jih posreduje, na primer za namen preverjanja novega zavarovalnega rizika, sklenitve zavarovalne pogodbe ali preverjanja zahtevka za izplačilo. Prav tako bomo mi posredovali zavarovalnemu posredniku vaše osebne podatke in podatke vašega zavarovalnega razmerja v obsegu, ki ga zavarovalni posrednik potrebuje, da vam lahko nudi določeno storitev.

Sodelovanje s poslovnimi partnerji

Da bi zagotovili celovite svetovalne storitve za sklenitev zavarovalne pogodbe, sodelujemo tudi s poslovnimi partnerji, katerim prav tako posredujemo za to potrebne osebne podatke.

Posredovanje podatkov organom oblasti ali tretjim osebam

Kot zavarovalnica imamo strogo predpisane zahteve in stalen regulativni nadzor. Pri tem se lahko zgodi, da moramo organom oblasti na njihovo zahtevo predati osebne podatke naših zavarovancev. Prav tako se lahko zgodi, da moramo vaše osebne podatke posredovati tretji osebi, na primer cenilcu škod. V vseh teh primerih pazimo na to, da so izpolnjene zakonske osnove in da so vaši osebni podatki ves čas ustrezno zaščiteni.

Naša zaščita podatkov

Naš varnostni informacijski sistem je certificiran skladno z ISO 27001:2013 in vsako leto redno revidiran, vsako tretje leto pa opravimo revizijo za podaljšanje. Za zunanjo izmenjavo podatkov uporabljamo kodiranje, v kolikor imate vi – kot prejemnik naših podatkov – ustrezno tehnično opremo za dekodiranje. Kot uporabnik se morate zavedati, da elektronska komunikacija z uporabo standardnih programov za e-pošto (kot je MS Exchange) ne nudi absolutne zaščite proti dostopu tretjih oseb in da so lahko pri takem načinu komunikacije uporabljeni tudi strežniki zunaj Evrope.

Shranjevanje podatkov o vašem zavarovalnem razmerju vedno ostane v našem internem podatkovnem centru. Če imate vprašanja o naših ukrepih za zaščito podatkov v zvezi z vašim zavarovalnim primerom vas prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Vaše pravice

Za svoje osebne in poslovne podatke lahko zahtevate informacije o mestu, kategoriji, trajanju hrambe in prejemnikih ter o načinu te obdelave. Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki so nepravilni ali nepopolni, lahko zahtevate njihovo spremembo ali dopolnitev. Zahtevate lahko tudi brisanje neupravičeno obdelanih podatkov. Pri tem, prosimo, upoštevajte, da se to nanaša le na nepravilne, nepopolne ali neupravičeno obdelane podatke. Če je nejasno, ali so vaši osebni podatki nepravilni, nepopolni ali neupravičeno obdelani, lahko zahtevate, da je obdelava vaših podatkov ustavljena do končne razrešitve tega vprašanja. Prosimo, upoštevajte, da so te pravice komplementarne, zato lahko zahtevate ali popravek oziroma dopolnitev vaših podatkov ali njihovo brisanje.

Tudi če so osebni podatki točni in popolni ter zakonito obdelani z naše strani, lahko ugovarjate obdelavi teh podatkov v posebnih, z vaše strani utemeljenih posameznih primerih. Prav tako lahko ugovarjate prejemanju pošte z naše strani, če je ne želite več prejemati.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in jih obdelujemo, vam lahko pošljemo v strojno berljivem formatu, ki ga določimo mi. Lahko nas pooblastite tudi za posredovanje teh podatkov izbrani tretji osebi, v kolikor nam prejemnik to omogoča s tehničnega vidika in prenosa podatkov ne preprečujejo niti neupravičeni stroški, niti zakonske ali druge obveznosti o zaupnosti z naše strani ali s strani tretje osebe.

Za vsa vaša vprašanja se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, pri čemer vas bomo prosili za potrditev identitete, na primer s posredovanjem elektronske kopije osebnega dokumenta.

Kolikor je mogoče skrbimo za zaščito in integriteto vaših podatkov, kljub temu pa ni možno izključiti različnih tolmačenj o načinu uporabe vaših podatkov. Če menite, da uporabljamo vaše osebne podatke na nedopusten način, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Naše shranjevanje podatkov

Vaše podatke shranjujemo vsaj za čas trajanja našega zavarovalnega razmerja z vami. Poleg tega moramo upoštevati številne predpise glede načina hrambe podatkov o vas, o tretji osebi (na primer zakoncu kot drugem zavarovancu), o vaših zahtevkih in zavarovalnem razmerju tudi po prenehanju zavarovalne pogodbe ali tudi po zaključku zahtevka za izplačilo, skladno s pravno določenimi roki. Poleg tega hranimo vaše podatke vsaj tako dolgo, dokler obstaja možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov iz vašega zavarovalnega razmerja.

Potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki in podatki tretje osebe, katere ste posredovali, so potrebni za izdelavo oceno zavarovalnega tveganja in za izdelavo zavarovalne pogodbe. Če nam podatkov ne posredujete ali ti podatki niso popolni, morda ne bomo mogli upravičiti sklenitve zavarovanja ali izpolniti vašega zahtevka za izplačilo. Prosimo upoštevajte, da to ne šteje za neizpolnjevanje pogodbene obveznosti z naše strani.

Če smo prejeli in obdelali vaše informacije z vašo privolitvijo, lahko to privolitev kadar koli prekličete. Posledično vaših podatkov ne bomo več obdelovali za namene, ki so navedeni v preklicu soglasja.

Kontakti

Za vsa vprašanja in informacije o zaščiti podatkov prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslovu [email protected].