Začasno kritje in aktualizacije polic 2023

Živali -Govedo

Lastniki obstoječih polic Živali -Govedo pozor! Obnovite svoje zavarovalne police za živali do konca meseca januarja, saj takrat poteče začasno kritje za tekoče zavarovalno leto!
Ste izkoristili možnost povišanja zavarovalnih vsot za govedo in plemenske bike do 100%? Tudi letos velja 55% stopnja sofinanciranja zavarovalne premije za živali.

Agro Bazis, Sadje, Sadje pod mrežo, Grozdje Bazis, Hmelj in Rastlinjaki*

Z letošnjim letom uvajamo novost, in sicer so novi in obstoječi zavarovanci upravičeni do začasnega zavarovalnega kritja do aktualizacije kmetijske pridelave za tekoče leto, to je do 15. maja oz. 15. junija za grozdje.  Po tem datumu velja zavarovalno kritje v skladu s Splošnimi zavarovalnimi pogoji!

V kolikor stranka pred obnovitvijo zavarovanja za leto 2023 do vključno 15.05. oz. 15.6. pri grozdju prijavi škodo po enem izmed zavarovanih rizikov iz zavarovalne police iz predhodnega obdobja, se ta škoda prizna in obračuna. Zavarovancem, ki do izteka roka še vedno niso sporočili aktualnih podatkov o pridelavi, se izstavi zavezujoča zavarovalna polica s premijo za tekoče leto na podlagi podatkov iz prejšnjega leta.

Kaj morate storiti, da si zagotovite kritje po polici tudi po preteku roka za začasno kritje?

Ko boste na področnih KGZ oddali vloge za direktna plačila, s svojim zastopnikom čimprej uredite zavarovalno ponudbo in vplačajte zavarovalno premijo (ali njen 1. obrok) za 2023.

*Začasno kritje ne velja za police z zavarovanim rizikom pozebe. Za riziko ponovne setve za ozimne kulture velja začasno kritje do 15.3. 

Sledite nam na Facebooku in Instagramu!