Vinogradništvo

Grozdje Bazis

Grozdje Bazis nudi osnovno kritje za riziko toče in dodatek zaradi večje občutljivosti pridelka po toči v višini do +10% na že ocenjeno škodo od razvojne faze mehčanje jagod/zorenje dalje. Dodatno se lahko produkt nadgradi z Varianto Plus, ki omogoča zavarovanje pridelka še za riziko gnilobe po toči. Poleg grozdja se lahko proti toči zavaruje tudi selekcijski vinograd (cepiče), rodni les trte, trsnice (cepljenke), podlage (ključe, zarodišče) in sadike trte.
V kolikor je vinograd pokrit s protitočno mrežo, se zavarovalno kritje za riziko toče in viharnega vetra razširi na mrežo, konstrukcijo in trte.

Prednosti sklenitve zavarovanja Grozdje Bazis:

 • kritje za točo in vihar,
 • dodatek do +10% na ocenjeno škodo zaradi večje občutljivosti pridelka po toči od razvojne faze BBCH 85: mehčanje jagod/zorenje,
 • varianta PLUS: opcijsko dodatno kritje za gnilobo od razvojne faze BBCH 85: mehčanje jagod/zorenje,
 • krita je škoda na grozdju, v selekcijskih vinogradih, na rodnem lesu trte, trsnicah, podlagah, sadikah trte, mreži, konstrukciji in trtah,
 • 55% sofinanciranje zavarovalne premije,
 • dodatni popust za vinograde pod protitočno mrežo,
 • prilagodljiva zavarovalna vsota.

Hitri pregled Vsi produkti Vinogradništvo

Grozdje Bazis
Grozdje Univerzal
toča
included
included
dodatek na ocenjeno škodo zaradi večje občutljivosti pridelka po toči
included
included
gniloba pridelka po toči (Varianta Plus)
optional
optional
toča na trsnih cepljenkah
included
toča na rodnem lesu
included
toča na ključih, podlagah, zarodišču
included
pozeba pridelka
included

Ostali produkti

 • Grozdje Univerzal

  S tem zavarovalnim produktom si vinogradnik vzpostavi celovito zavarovalno kritje. Gre za nadgradnjo produkta Grozdje Bazis. Poleg osnovnega kritja za...
  Več
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Za naše zavarovance smo danes in bomo tudi v prihodnosti najboljša specializirana kmetijska zavarovalnica v Evropi. Agro Zavarovalnica