Cenitve pozebe na grozdju in sadju

Vse pridelovalce grozdja, ki so utrpeli škodo po spomladanski pozebi v svojih vinogradih obveščamo, da smo pri terenskem pregledu poškodovanih vinogradov širom Slovenije ugotovili, da so trte šokirane oz. so utrpele tako imenovani hladni stres in se ponovna rast oz. regeneracija toletnih mladic še ni pričela oz. poteka zelo počasi.

Glede na opisano obveščamo vse stranke, ki so prijavile škodo, da bomo pričeli z ogledom škod šele, ko bodo znaki poškodb dovolj dobro vidni, da bomo lahko ugotovili trenutno stanje poškodovanosti v vinogradih po spomladanski pozebi.

Pri sadju bomo s cenitvami pozebe pričeli v prihodnjih dneh. Regionalno so posledice pozbe zaenkrat zelo različno vidne, prava razsežnost poškodb bo vidna šele z nadaljnim razvojem plodov.

Slike stanja po pozebi iz sadovnjakov in vinogradov v občini Oplotnica z dne 30.4.:

Vir slik: Agro Zavarovalnica