Obvestilo v zvezi z reševanjem škodnih dogodkov

Zavarovance, ki so v preteklih dneh prijavili škodo, prosimo za strpnost in razumevanje pri reševanju škodnih dogodkov.

Zaradi velikega števila prijav imajo naši cenilci res ogromno dela in rešujejo škode prednostno glede na potek dozorevanja kmetijskih kultur in spravila pridelkov. Trudimo se po najboljših močeh, da cenitve čim prej opravimo pri vseh.

Naprošamo tudi, da nas zavarovanci dodatno obvestijo,  v kolikor bi na poškodovanih kulturah opazili bistvene spremembe, ki bi zahtevale predčasno spravilo ali drugo agrotehnično ukrepanje.

Hvala!

Vaša Agro Zavarovalnica