Pregled škodnega leta 2022

Vreme je v letu 2022 zopet zanihalo stabilnost pridelave slovenske hrane. Prejeli smo preko 700 prijav škod za 1.500 ha poškodovanih površin. Cenilna služba Agro Zavarovalnice je bila aktivna na terenu kar 2.725 ur! Kmetovalcem smo skupno izplačali za 2,7 Mio. EUR odškodnin in jih v povprečju nakazali v 2,7 dnevih.

Kaj je zaznamovalo škodno leto 2022?

  • Neugoden vremenski potek v trajnih nasadih sadja in grozdja,
  • viharni veter na poljščinah,
  • uničujoča zgodnja toča v začetni razvojni fazi pridelave hmelja,
  • regijsko in lokalno katastrofalna suša na žitaricah in koruzi,
  • več kot 80 dni s temperaturo nad 30°C.

Posledice podnebnih sprememb oz. spremembe klimatskih razmer so vsako leto bolj opazne. Poglejmo, kaj nam bo prineslo tekoče leto.

Sledite nam na Facebooku in Instagramu!