Zadnji rok za obnovitve zavarovanj 17. junij

Glede na vremenske razmere in posledično veliko število škodnih dogodkov v preteklih dneh je zadnji rok za obnovitve obstoječih in sklenitev novih zavarovanj ponedeljek, 17.06.2024.

Rok za začasno kritje pri vseh policah je potekel 25.5. (razen pri grozdju, kjer velja še do 25.6). Stranke, ki polic do sedaj še niso obnovile, nimajo zavarovalnega kritja, v kolikor pride do škodnega dogodka. Pohitite z aktualizacijami, v kolikor so še odprte in kulture do sedaj še niso bile pošodovane. Nepoškodovanost kultur bo na terenu preverjala naša cenilna služba.

Za vzpostavitev kritja po polici je potrebno takoj vplačati vsaj del zavarovalne premije!

Ponovno obveščamo tudi, da so police permanentne, to pomeni, da ostanejo veljavne in obvezujoče v tekočem letu, tudi v kolikor akutalizacija ni bila narejena. Pri obstoječih strankah, za katere do 17.6. ne bomo prejeli ponudb z aktualno pridelavo, bomo izdali police 2024 s podatki o pridelavi 2023. Več informacij o tem najdete v 3. točki 6.člena Splošnih zavarovalnih pogojev.

Za dodatne razlage in informacije smo vam na voljo na 02 / 330 55 60 ali 051 / 681 117.