Začasno kritje za vse stranke in poziv k pravočasni obnovitvi polic

Vsem našim zavarovancem v 2024 nudimo začasno kritje, dokler ne sklenejo ponudbe z aktualnimi podatki o pridelavi, to je do vključno 15. maja (oz. do 15. junija za grozdje).

Kaj to za zavarovance pomeni v praksi?

V kolikor stranka pred sklenitvijo novega oz. obnovitvijo obstoječega zavarovanja za leto 2024 do vključno 15.05. oz. 15.6. (grozdje) prijavi škodo za isto kulturo in isti riziko kot po zavarovalni polici iz predhodnega obdobja, se ta škoda prizna in obračuna, tudi če premija 2024 še ni bila vplačana. Odškodnina se obračuna samo v obsegu zavarovanja po polici iz predhodnega zavarovalnega obdobja. Kulture, ki niso bile predmet zavarovanja že v predhodnem zavarovalnem obdobju, nimajo začasnega zavarovalnega  kritja.

Kaj morajo storiti skrbniki polic pred 15.05.2024 oz. 15.6.2024 (grozdje)?

Čim prej kontaktirati stranke in ne čakati na oddajo vlog za direktna plačila 2024. Kmetje imajo izdelane petletne kolobarje kultur, površin in GERK-ov, ki so obvezujoči in na podlagi katerih se lahko izdelajo aktualne ponudbe. V kolikor se po oddaji vloge za direktna plačila na področnem KGZ podatki o pridelavi spremenijo, morajo kmetje to obvezno sporočiti, da se naredi popravek ponudbe za tekoče leto.

Po preteku začasnega kritja se kritje po zavarovalni polici 2024 prične  5. dan po plačilu premije ali njenega 1. obroka. Le s pravočasnim plačilom aktualne ponudbe 2024 se zagotovi kritje v polnem obsegu tekoče pridelave.

Če do omenjenih rokov obstoječi zavarovanci ne bodo sporočili aktualnih podatkov o pridelavi, se jim bo izstavila zavezujoča zavarovalna polica na podlagi podatkov o pridelavi iz prejšnjega leta. To  lahko predstavlja težavo za pridobitev subvencije za zavarovalno premijo, saj podatki na aktualni polici ne bodo usklajeni s tistimi, ki jih bo od kmetov prejela Agencija za kmetijske trge.

Pozor: V začasno kritje niso vključene police z rizikom pozebe, police za živali pa imajo začasno kritje do 31.1.2024!

Več si preberite v Splošnih zavarovalnih pogojih  ali nas pokličite na 02/330 55 60!