Agro Zavarovalnica

... dobra odločitev za varno žetev

Aktualno

Razlogi za sklenitev kmetijskega zavarovanja

Pregled zavarovalnih produktov

Poljedelstvo in vrtnine

Pri pridelavi pod milim nebom potrebujejo kmetije za uspešen boj z vremenskimi riziki in nadaljevanje svojega dela dodatno zagotovilo varnosti. Posebno pozornost zahteva tudi področje pridelave kultur v zaščitenih prostorih, saj so tu investicije zelo velike, kar še poveča tveganost pridelave in pomembnost pravilnega zavarovalnega kritja.

Več

Živinoreja

Živinorejci so celo leto pred številnimi izzivi, saj so njihove živali izpostavljene različnim tveganjem, tako na paši kot v hlevu. Bolezni, nezgode in zapleti ob porodu so najpogostejše oblike rizikov, s katerimi se srečujejo. Prav tako lahko vremenske razmere neugodno vplivajo na pridelavo krme. S pravim zavarovanjem postanejo ti riziki obvladljivi.

Več

Sadjarstvo

Sadjarstvo ima v Sloveniji zaradi ugodnih naravnih pogojev pomembno vlogo, saj ohranja kmetijsko krajino in tradicijo, zagotavlja lokalne proizvode ter delovna mesta. Gre za kmetijsko panogo, kjer so potrebna velika investicijska vlaganja in kjer je stopnja tveganja zelo visoka. Za obstoj nujno potrebuje ustrezne zavarovalne rešitve.

Več

Vinogradništvo

Slovenski vinogradi premorejo izjemno pestrost vrst, združujejo naravne danosti, znanje in tradicijo, kar se odraža v vinih izjemne kakovosti. Pridelava grozdja pa je močno odvisna od vedno bolj nepredvidljivega vremena. Naše prilagojene zavarovalne rešitve so namenjene ohranjanju in zaščiti dela vinogradnikov.

Več

Hmeljarstvo

Hmeljarstvo je zelo intenzivna in geografsko specifična kmetijska panoga. Občutljivost hmelja na vremenske vplive v začetnih razvojnih fazah dodatno povečuje tveganje pridelave in pomembnost izbire pravilnega zavarovalnega kritja.

Več

Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

Naši trgi

Smo specializirana kmetijska zavarovalnica z najobsežnejšo paleto produktov in najmodernejšo cenitvijo škod v Evropi.

Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

Agro Zavarovalnica je na slovenskem trgu prisotna od leta 2013 kot podružnica avstrijske specializirane vzajemne kmetijske zavarovalnice Die Österreichische Hagelversicherung. Naš cilj je nuditi najboljši možen servis in podporo slovenskim kmetovalcem, vinogradnikom, vrtnarjem, sadjarjem in živinorejcem v boju z vremenskimi riziki.