Imate vprašanja v zvezi s subvencijo?

Mi imamo odgovore.

Podrobnosti o subvenciji za kmetijska zavarovanja

MKGP v skladu z veljavno Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij subvencionira vsem pravnim in fizičnim osebam zavarovalno premijo. Izpolnjujevati je potrebno pogoje upravičenosti do pridobitve subvencije ter ob sklenitvi zavarovanja podpisati ustrezno izjavo upravičenca. Zavarovanec plača le nesubvencioniran del zavarovalne premije, ki je odvisen od višine sofinanciranja v tekočem letu.

Sofinanciran del premije zavarovanca zavarovalnica ob koncu zavarovalnega obdobja pridobi na osnovi spiska- zahtevka s podatki upravičencev, ki ga vloži v preveritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Za zavarovance z zahtevka, katerim se se na osnovi preveritve podatkov odobri sofinanciranje zavarovalne premije, AKTRP ta znesek izplača zavarovalnici.

Preveritev kriterijev upravičenosti poteka elektronsko. Tiste zavarovance, pri katerih AKTRP ugotovi odstopanja v podatkih, Agencija in /ali zavarovalnica pozove k hitri ureditvi in popravku podatkov o površinah na pristojnih območnih upravnih enotah.

V kolikor je subvencijska vloga upravičenca v celoti zavrnjena, ker kriterijev upravičenosti po Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij ne izpolnjuje, je zavarovanec o tem ravno tako obveščen in je dolžen zavarovalnici poravnati celotno zavarovalno premijo, vključno s sofinanciranim delom. V ta namen se izda nova zavarovalna polica z višjim zneskom premije.

Niste našli odgovora na vaše vprašanje?

Potem nam pošljite vpršanje na [email protected] ali nas pokličite na 051 / 681 117.

PRAVNI PODUK

Ti odgovori na najpogostejša vprašanja služijo kot praktična pomoč in nasvet in nikakor niso pravno zavezujoči.