Imate vprašanja o vaši zavarovalni polici?

Mi imamo odgovore.

Vse o zavarovalnih rokih, pogojih in načinu skenitve zavarovanja ter plačilu premije

Zavarovanje lahko sklenete takoj, ko veste, katere kulture boste v tekočem letu (od 1. 1. dalje) sejali, sadili oz. pridelovali. Zavarovanje se lahko sklene vse do nastopa 1. škodnih dogodkov po regijah v Sloveniji. V primeru pozebe in drugih rizikov na sadju / grozdju ali suše na poljedelskih pridelkih je ta rok vedno določen v dopolnilnih pogojih za posamezen produkt. Splošne in dopolnilne pogoje najdete na spletni strani v okencu Info material pod opisom posameznih produktov.

Za sklenitev zavarovanja kontaktirajte vašega zavarovalnega zastopnika ali pa pokličite nas na 02/330 55 60 in svetovali vam bomo dalje.

Podpisano ponudbo skupaj z zavarovalnimi pogoji, svetovalnim zapisnikom in izjavo o pridobitvi subvencije vidite takoj ob prijavi v portal v meniju Dokumenti. Polico izdamo nekaj dni po sklenitvi ponudbe in je ravno tako vidna v meniju Dokumenti. O novem dokumentu na portalu ste obveščeni po e-pošti.

Zavarovalno kritje po pogodbi prične v skladu s 4. členom Splošnih zavarovalnih pogojev na 5. dan po vplačilu premije oz. njenega 1. obroka. Pri živalih je karenca 20 dni od vplačila premije. Zavarovalno kritje preneha s spravilom pridelkov oz. s koncem zavarovalnega obdobja.

Obstoječe stranke imajo permanentno polico in s tem tudi t.i. začasno kritje v tekočem letu pridelave kultur, dokler ne aktualizirajo svoje ponudbe in vzpostavijo redno kritje po polici.

Obseg začasnega kritja velja za vse rizike in kulture do višine zavarovalnih vsot,  ki so že bile zavarovane v predhodnem zavarovalnem obdobju. Začasno kritje velja do  aktualizacije rizikov in kultur z zavarovalnimi vsotami in površinami s podpisano zavarovalno ponudbo za tekoče leto. Več o začasnem kritju si preberite v Splošnih zavarovalnih pogojih in Dopolnilnih pogojih za zavarovanje goveda.

 

Naše zavarovalne police so permanentne oz. stalne. To pomeni, da je polica, ki jo zavarovanec do 30.9. tekočega leta pisno ne prekliče, v naslednjem letu spet veljavna in jo je potrebno čim prej obnoviti oz. aktualizirati (skleniti ponudbo s pridelavo v tekočem zavarovalnem obdobju). Le tako se lahko vzpostavi zavarovalno kritje za vse kulture in površine aktualne letne pridelave.

 

To storite tako, da z zastopnikom izdelate novo ponudbo z aktualno pridelavo v tekočem letu. Svetujemo, da ponudbe obnovite čimprej in ne čakate na urejene subvencijske vloge direktnih plačil, da ne bi zamudili roka za sklepanje subvencioniranih zavarovanj po Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij v kmetijstvu. Po sklenjeni veljavni ponudbi v tekočem zavarovalnem obdobju lahko naknadno urejate spremembe podatkov tekoče pridelave pri svojem zastopniku.

Premija aktualizirane ponudbe se prilagodi glede na obseg in vrednost pridelave. Pri trajnih nasadih večjih sprememb ni, se pa premija vseeno lahko spremeni tudi zaradi novega premijskega razreda, višine popusta, tarifnih sprememb, izbrane odbitne franšize, sprememb v subvenciji itd.

V primeru prenehanja kmetovanja oz. oddaje obdelovalnih površin lako zavarovanje kdarkoli pisno prekličete.

Zneski za plačilo in plačilni roki so navedeni na ponudbi in na polici. V primeru, da se del odprte premije poračuna z odškodnino ob nastopu škodnega primera, najdete aktualni še odprti znesek premije na vašem zadnjem obračunu odškodnine.

Fiksni popust se podeli ob skenitvi ponudbe za tekoče zavarovalno obdobje. Velja za celotni čas trajanja zavarovalne pogodbe in zniža znesek premje za plačilo.

Popust do 1. škode je popust, ki ob nastanku škodnega primera, ko je višina škode višja od samega popusta, zapade v plačilo. Dodeljen znesek popusta do 1. škode v tem primeru poviša zavarovalno premijo in se poračuna z odškodnino, kar je razvidno iz obračuna odškodnine.

Če je odškodnina nižja od popusta do 1. škode, se ta ne izplača, saj bi v tem primeru le povišala obveznost zavarovanca do zavarovalnice. V tem primeru popust ostane aktiven do naslednjega škodnega dogodka.

Niste našli odgovora na vaše vprašanje?

Potem nam pošljite vprašanje na [email protected] ali nas pokličite na 051 / 681 117.

PRAVNI PODUK

Ti odgovori na najpogostejša vprašanja služijo kot praktična pomoč in nasvet in nikakor niso pravno zavezujoči.